Агенција за безбедност саобраћаја

Мени

Пажљивко

Пажљивко је анимирани лик који смо
представили у сарадњи са
педагозима и психолозима као најбољи
начин за интеракцију са децом

ПОКРЕНИ

Провера статуса предмета
увезених возила

Унесите VIN ознаку (број шасије) Вашег возила.

ПРОВЕРИ

АПЕЛ ПОВОДОМ ПОЧЕТКА СЕЗОНЕ УПОТРЕБЕ МОТОЦИКАЛА И МОПЕДА

Датум објаве: 19.03.2018 АПЕЛ ПОВОДОМ ПОЧЕТКА СЕЗОНЕ УПОТРЕБЕ МОТОЦИКАЛА И МОПЕДА | Agencija za bezbednost saobraćaja
Имајући у виду да пролеће доноси и почетак мото сезоне и да се очекује већи број мотоциклиста и мопедиста на путевима, као и повећан интезитет саобраћаја апелујемо како на возаче мотоцикала и мопеда да поштују прописе, тако и на возаче других возила да обрате пажњу на мотоциклисте и мопедисте. После дуже паузе и вишемесечног одмора од вожње мотоцикла и мопеда, важно је да се возачи подсете и освеже потребна знања и вештине за безбедно управљање овим возилима.

Имајући у виду да пролеће доноси и почетак мото сезоне и да се очекује већи број мотоциклиста и мопедиста на путевима, као и повећан интезитет саобраћаја апелујемо како на возаче мотоцикала и мопеда да поштују прописе, тако и на возаче других возила да обрате пажњу на мотоциклисте и мопедисте. После дуже паузе и вишемесечног одмора од вожње мотоцикла и мопеда, важно је да се возачи подсете и освеже потребна знања и вештине за безбедно управљање овим возилима.

У свакој деветој саобраћајној незгоди са погинулим лицима учествовао је мопед или мотоцикл. У последњих пет година сви погинули возачи мотоцикала били су мушког пола. Око 61% погинулих мопедиста је старије од 45 година. Са друге стране скоро 57% погинулих мотоциклиста припада старосној категорији између 19 и 35 година старости.

Поред непрописне и неприлагођене брзине, која је карактеристична за мотоциклисте, примарни узроци настанка саобраћајних незгода које су изазвали возачи мотоцикла и мопеда су:

·         извођење непрописних радњи и непрописно укључивање у саобраћај,

·         управљање возилом под дејством алкохола,

·         непрописно претицање и

·         неуступање првенства пролаза.

Како би безбедно учествовали у саобраћају, возачи и путници на мотоциклима и мопедима морају да користе хомологоване заштитне кациге (fullface), одговарајуће величине и прописно закопчане, као и штитнике за екстремитете, и осталу заштитну опрему. Пожељно је одабрати заштитну опрему што уочљивијих боја, која садржи ретрорефлектујуће материјале на себи. Напомињемо да проценат употребе заштитних кацига у Србији још увек није на задовољавајућем нивоу, јер 88,8 % мотоциклиста и 69,6% мопедиста користи кацигу.

Возачима се саветује да редовно контролишу техничку исправност мопеда и мотоцикала, поштују прописе у саобраћају, а посебно ограничење брзине, да правовремено сигнализирају радње које намеравају да предузму, да избегавају нагле промене саобраћајних трака, и друге радње које остали учесници у саобраћају немају разлога да очекују. Поред тога, возачима се саветује да никада не започињу вожњу уколико су уморни, под стресом, под дејством алкохола или дроге.

Посебно забрињава податак о изузетно високој заступљености млађих лица настрадалих у незгодама који су тек стекли право на управљање  мотоциклом или још увек нису овладали потребним знањем и вештинама за безбедно управљање овим возилима.

Апелујемо на возаче осталих возила да у наредном периоду, када се очекује знатно веће присуство возача мотоцикала и мопеда, посвете већу пажњу њиховој безбедности и да имају у виду да се ради о веома рањивој категорији учесника у саобраћају код којих сваки пад са возила може да буде трагичан.

Скрећемо пажњу и родитељима да својој деци онемогуће потпуно слободно и неконтролисано коришћење ових возила, којом приликом се због незнања прописа, недовољне вештине за управљање или жеље за доказивањем међу вршњацима, неразумно крше прописи уз трагичне последице. Чињеница је да позитивни прописи предвиђају и одговорност родитеља за прекршаје које учини малолетник, али ова казна је безначајна уколико непрописно понашање за последицу има губитак живота или трајну инвалидност.

Агенција за безбедност саобраћаја у наредном периоду наставља спровођење Тренинга безбедне вожње.

Поводом измена Закона о безбедности саобраћаја, овим путем истичемо измену  члана 268. чијом изменом се даје могућност регистрације моторизованих двоточкаша на период краћи од једне године, а дужи од једног месеца.   Овим путем Вам члан 268. у целости достављамо :

 „Члан 268.

За регистровано возило издају се саобраћајна дозвола, регистарске таблице и регистрациона налепница. У саобраћају на путу могу да учествују само моторна и прикључна возила за које су издати саобраћајна дозвола, регистарске таблице и регистрациона налепница. Моторно и прикључно возило не сме да учествује у саобраћају на путу након истека рока важења регистрационе налепнице.

Изузетно од става 1. овог члана не морају се регистровати:

1) моторна и прикључна возила која су преправљена или поправљена, којима се обавља пробна вожња ради испитивања или приказивања својства,

2) новопроизведена возила која се крећу од произвођача до складишта,

3) возила која се крећу од места преузимања као нерегистрована до места у коме ће бити регистрована,

4) ради спровођења прописаног царинског поступка,

5) прикључна возила за трактор намењена за обављање радова.

За возила из става 2. тач. 1)−4) овог члана издају се таблице за привремено означавање и потврда о њиховом коришћењу са роком важења најдуже 15 дана.

За новопроизведена возила којима се обавља пробна вожња ради испитивања или приказивања својстава издају се металне таблице са роком важења од једне године.

Упис у јединствени регистар возила, издавање саобраћајне дозволе, регистарских таблица и регистрационе налепнице обавља територијално надлежна организациона јединица Министарства унутрашњих послова, према месту пребивалишта, односно седишта власника возила.

На возилу у саобраћају на путу, прописане регистарске таблице и регистрациона налепница морају бити постављане на прописан начин.

Регистрациону налепницу може издавати и правно лице које је овлашћено за вршење техничког прегледа возила и које добије овлашћење од Министарства унутрашњих послова за вршење тих послова. Уколико је правном лицу, до датума подношења захтева за добијање овлашћења за издавање регистрационих налепница, одузимано овлашћење за издавање регистрационих налепница више од два пута за последњих 10 година, овлашћење се неће издати. Правном лицу овлашћеном да издаје регистрационе налепнице овлашћење престаје ако из било ког разлога престане да обавља послове вршења техничког прегледа возила, односно престане да испуњава прописане услове на основу којих му је овлашћење дато, о чему се доноси решење.

Регистрацију моторних, односно прикључних војних возила обавља министарство надлежно за послове одбране и за регистрована возила издаје регистарске таблице.

Регистрациона налепница се издаје са роком важења од једне године.

Изузетно од одредаба става 8. овог члана, на захтев власника или корисника, регистрациона налепница се издаје на краћи временски период који не може бити краћи од једног месеца за:

1) возило од историјског значаја (олдтајмере) и

2) моторна или прикључна возила која нису првенствено намењена за учествовање у саобраћају

3) мопед, лаки трицикл, мотоцикл, тешки трицикл, лаки четвороцикл и отворени тешки четвороцкл.

4) пчеларска возила.

Изузетно од одредаба става 9. овог члана, регистрациона налепница се издаје у трајном важењу за тракторе, радне машине, прикључна возила за трактор и мотокултиваторе, који подлежу поновној регистрацији само приликом промене власника, носиоца права коришћења, промене пребивалишта власника на територију другог регистарског подручја или других података који се уносе у саобраћајну дозволу.

Власници трактора, радних машина, прикључних возила за трактор и мотокултиватора, дужни су да након издавања регистрационе налепнице, сваке године обаве редован технички преглед, о чему се издаје потврда о техничкој исправности.

Министар унутрашњих послова ближе одређује садржину и начин вођења јединственог регистра возила, услове за упис возила у регистар, начин и услове за издавање саобраћајне дозволе, регистарских таблица и регистрационе налепнице и садржај, изглед и техничке карактеристике саобраћајне дозволе, регистарских таблица и регистрационе налепнице, начин постављања регистарских таблица, регистрационе налепнице, а за возила Војске Србије министар надлежан за послове одбране.

Кад управља возилом возач мора имати код себе саобраћајну дозволу, односно потврду о техничкој исправности трактора, прикључних возила за трактор, радних машина и мотокултиватора и дужан је да је покаже на захтев овлашћеног лица.

У саобраћају на путу не смеју учествовати возила која су искључена из саобраћаја у складу са одредбама овог закона.

Ближе услове које мора да испуњава правно лице које издаје регистрационе налепнице прописује министар унутрашњих послова.

Правно лице које издаје регистрационе налепнице дужно је да то ради савесно и на прописан начин.”.

 

 

Инфо центар

Пратите наше новости и обавештења и будите редовно информисани о актуелностима у Агенцији за безбедност саобраћаја

Скуп поводом завршетка мото сезоне 2018. на Златибору
Вести  |  17.10.2018

Скуп поводом завршетка мото сезоне 2018. на Златибору

САЗНАЈ ВИШЕ
ПОСЕТА ИРТАД-А АГЕНЦИЈИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА И МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА - УПРАВИ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Вести  |  27.09.2018

ПОСЕТА ИРТАД-А АГЕНЦИЈИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА И МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА - УПРАВИ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  26.09.2018

Скуп поводом завршетка мото сезоне 2018. на Златибору

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  17.09.2018

ПОСЕТА ИРТАД-А АГЕНЦИЈИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА И МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА - УПРАВИ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
АКТИВНОСТ „КУЛТУРНО-НЕКУЛТУРНО У САОБАЋАЈУ“ У ВРБАСУ
Вести  |  02.10.2018

АКТИВНОСТ „КУЛТУРНО-НЕКУЛТУРНО У САОБАЋАЈУ“ У ВРБАСУ

САЗНАЈ ВИШЕ
ОДРЖАНА ТРИБИНА ЗА МЛАДЕ У НОВОМ САДУ И СРБОБРАНУ, У ОКВИРУ КАМПАЊЕ „БЕЗБЕДНОСТ ПОЧИЊЕ СА ТОБОМ“
Вести  |  19.09.2018

ОДРЖАНА ТРИБИНА ЗА МЛАДЕ У НОВОМ САДУ И СРБОБРАНУ, У ОКВИРУ КАМПАЊЕ „БЕЗБЕДНОСТ ПОЧИЊЕ СА ТОБОМ“

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  19.09.2018

АКТИВНОСТ „КУЛТУРНО-НЕКУЛТУРНО У САОБАЋАЈУ“ У ВРБАСУ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  15.08.2018

ОДРЖАНА ТРИБИНА ЗА МЛАДЕ У НОВОМ САДУ И СРБОБРАНУ, У ОКВИРУ КАМПАЊЕ „БЕЗБЕДНОСТ ПОЧИЊЕ СА ТОБОМ“

САЗНАЈ ВИШЕ
КАМПАЊА „ВОЗИ ОДМОРАН“
Вести  |  21.09.2018

КАМПАЊА „ВОЗИ ОДМОРАН“

САЗНАЈ ВИШЕ
„Казнене карте“ – реализована кампања и у Кикинди
Вести  |  13.09.2018

„Казнене карте“ – реализована кампања и у Кикинди

У суботу 08.09.2018. године у Кикинди, Агенција за безбедност саобраћаја спровела је још једну активност под називом „Казнене карте“, са слоганом „У к...

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  28.08.2018

КАМПАЊА „ВОЗИ ОДМОРАН“

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  19.07.2018

„Казнене карте“ – реализована кампања и у Кикинди

У суботу 08.09.2018. године у Кикинди, Агенција за безбедност саобраћаја спровела је још једну активност под називом „Казнене карте“, са слоганом „У к...

САЗНАЈ ВИШЕ
Наставићемо да едукујемо најмлађе како да буду што безбеднији и сигурнији у саобраћају
Вести  |  17.09.2018

Наставићемо да едукујемо најмлађе како да буду што безбеднији и сигурнији у саобраћају

Потпредседник Владе Републике Србије и министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић истакао је да ће Министарство унутрашњих послова у сарадњи са...

САЗНАЈ ВИШЕ
Vesti | Agencija za bezbednost saobraćaja
Вести  |  11.09.2018

КАЗНЕНЕ КАРТЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  31.07.2018

Наставићемо да едукујемо најмлађе како да буду што безбеднији и сигурнији у саобраћају

Потпредседник Владе Републике Србије и министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић истакао је да ће Министарство унутрашњих послова у сарадњи са...

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  30.05.2018

КАЗНЕНЕ КАРТЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
„ПАМЕТНИ ТАХОГРАФ“ ЗА ВЕЋУ БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Вести  |  12.09.2018

„ПАМЕТНИ ТАХОГРАФ“ ЗА ВЕЋУ БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  04.07.2018

„ПАМЕТНИ ТАХОГРАФ“ ЗА ВЕЋУ БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

САЗНАЈ ВИШЕ
Top