Архива одржаних семинара за лиценциране кадрове

Место одржавања

семинара

Датум одржавања

семинара

Рок за пријаву*

Опис семинара

(тип)

Списак кандидата
Београд 10.01.2018. 05.01.2018. Брзина коначан списак
Београд 10.01.2018. 05.01.2018. Рекапитулација*** коначан списак
Београд 11.01.2018. 05.01.2018. Брзина коначан списак
Нови Сад 11.01.2018. 05.01.2018. Рекапитулација*** коначан списак
Ниш 11.01.2018. 05.01.2018. Брзина коначан списак
Београд 12.01.2018. 05.01.2018. Рекапитулација*** коначан списак
Нови Сад 12.01.2018. 05.01.2018. Брзина коначан списак
Ниш 12.01.2018. 05.01.2018. Рекапитулација*** коначан списак
Ниш 12.01.2018. 05.01.2018. Полукружно коначан списак
Нови Сад 18.01.2018. 08.01.2018. Рекапитулација*** коначан списак
Београд 22.01.2018. 15.01.2018. Рекапитулација*** коначан списак
Београд 22.01.2018. 15.01.2018. Брзина коначан списак
Ниш 23.01.2018. 15.01.2018. Брзина коначан списак
Ниш 24.01.2018. 15.01.2018. Рекапитулација*** коначан списак
Нови Сад 24.01.2018. 15.01.2018. Брзина коначан списак
Београд 26.01.2018. 15.01.2018. Методика ТО** коначан списак
Београд 29.01.2018.   Брзина коначан списак
Београд 30.01.2018.   Рекапитулација*** коначан списак
Врњачка Бања 30.01.2018. 22.01.2018. Брзина коначан списак
Врњачка Бања 31.01.2018. 22.01.2018. Брзина коначан списак
Врњачка Бања 01.02.2018. 22.01.2018. Рекапитулација*** коначан списак
Београд 05.02.2018.   Брзина коначан списак
Београд 05.02.2018.   Рекапитулација*** коначан списак
Ниш 06.02.2018.   Брзина коначан списак
Нови Сад 06.02.2018.   Рекапитулација*** коначан списак
Ниш 07.02.2018.   Рекапитулација*** коначан списак
Нови Сад 07.02.2018.   Брзина коначан списак
Крагујевац 08.02.2018.   Брзина коначан списак
Крагујевац 09.02.2018.   Брзина коначан списак
Београд 12.02.2018.   Брзина коначан списак
Београд 12.02.2018. повећан број места Рекапитулација*** коначан списак
Београд 13.02.2018. нови термин Брзина коначан списак
Београд 14.02.2018. нови термин Рекапитулација*** коначан списак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архива семинара за ИН, ИС и ПР од 10.10.2017. до 26.12.2017.

Архива семинара за испитиваче (2017) (2016) (2015)

Архива семинара за предаваче (2017) (2016) (2015)

Архива семинара за инструкторе (2017) (2016) (2015)