ДОКАЗ О УПЛАТИ – примери попуњених уплатница

Уплате за картице које се односе на:

  • трошкове израде картице - 40 Евра + ПДВ у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан подношења захтева,
  • трошкове у вези са издавањем картица - 1.500,00 РСД и
  • републичку административну таксу - 300,00 РСД (од 01.07.2017. године 310,00 динара)

се врше у складу са Одлуком о цени издавања меморијске картице за дигиталне тахографе („Службени гласник РС“, број 100/11).

Примере уплатница можете погледати ОВДЕ