Дозвола за управљање туристичким возом

На предлог Агенције за безбедност саобраћаја Министар унутрашњих послова је 22. јула 2013. године донео Правилник  о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденција за возача туристичког воза („Службени гласник Републике Србије”, бр. 66/13), који је ступио на снагу 03. августа 2013. године.

 

Такође, обавештавамо вас да је Управни одбор Агенције за безбедност саобраћаја  05.09.2013. године  на основу члана 37. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС“, број 18/05 и 81/05) а у вези са чланом 121. ст. 2. и ст. 6. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 41/09, 53/10 и 101/11), донео Правилник o изгледу и садржају обрасца дозволе за управљање туристичким возом који је ступио на снагу 25.09.2013. године.

 

С обзиром да прописи којима је обавеза поседовања дозволе за возача туристичког воза су почели са применом 19.09.2014. године, Агенција ће у складу са потребама локалних самоуправа у наредном периоду започети процес издавања дозволе за управљање туристичким возом.

 

Информација о потребној документацији и начину пријављивања за похађање обуке за возача туристичког воза