Европске интеграције

Учешће Агенције за безбедност саобраћаја ( Одељења за хомологацију возила) у процесу приступања Републике Србије Европској унији

Одељења за хомологацију возила је активно укључено да прати четири преговарачке групе у оквиру процеса приступања Републике Србије Европској унији. Обавезе подразумевају активности у оквиру следећих преговарачких група:

1. Преговарачке групе 1 – Слободно кретање роба

2. Преговарачке групе 14 – Транспорт

3. Преговарачке групе 27 – Животна средина и

4. Преговарачке групе 30 – Економски односи са иностранством.

 

Прописи ЕУ везани за ове преговарачке групе, покривају области:

1. Хомологација моторних возила, делова и опреме.

2. Заштита животне средине и мониторинг CO2.

3. Друго.

 

Представници Одељења за хомологацију возила активно су узели учешће као чланови делегације Републике Србије на експланаторним и билатералним скрининзима у Бриселу.