База података

Агенција за безбедност саобраћаја је обавезна на основу члана 9 става 2 тачке 1 Закона о безбедности саобраћаја на путевима (Сл. гласник РС, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011) да анализира, прати и унапређује стање безбедности саобраћаја (развија и користи јединствену базу података од значаја за безбедност саобраћаја). Јединствена база података коју поседује Агенција за безбедност саобраћаја садржи следеће податке:

  • Подаци о саобраћајним незгодама и последицама (лицима која су учествовала у незгодама), на основу података који се добијају из МУП-а (доступно од 1997. године). 

  • Подаци о ризицима страдања учесника у саобраћају (јавни и саобраћајни ризик).

  • Подаци о вредностима индикатора безбедности саобраћаја (мерење започето 2013. године). Подаци о вредностима индикатора безбедности саобраћаја се прикупљају у Агенцији за безбедност саобраћаја, и прикупљају се за сваки округ (полицијску управу). Мерење индикатора безбедности саобраћаја се спроводи два пута годишње (пролећно и јесење бројање), а индикатори који се мере може варирати у зависности од године.

  • Подаци о ставовима учесника у саобраћају. Подаци о ставовима учесника у саобраћају се прикупљају у Агенцији за безбедност саобраћаја. Истраживање ставова учесника о опасностима у друмском саобраћају спроведено је током 2014. године.

Материјал за преузимање:

Корисничко упутство (v1.0)

Упутство за разумевање података (Верзија 2, 17.9.2015.)

Информативна брошура о WEB GIS Апликацији.

За потребе анализе саобраћајних незгода по деоницама путева, неопходно је познавати Уредбу о категоризацији државних путева (обухвата и Уредбу о изменама Уредбе о категоризацији државних путева). Преузмите