Индикатори безбедности саобраћаја, за 2017. годину, по Полицијским управама

Агенција за безбедност саобраћаја је у току 2017. године извршила мерење најважнијих индикатора безбедности саобраћаја за  Републику Србију. Истраживање је реализовано на територији сваке од 27 Полицијских управа.

На следећем линку се може преузети Упоредна анализа индикатора безбедности саобраћаја по полицијским управама у Србији, према резултатима истраживања у 2017. години - линк

У наставку се могу преузети резултати истраживања по Полицијским управама.

 
Београд Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.13 MB Број преузимања: 50
Бор Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.2 MB Број преузимања: 25
Ваљево Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.35 MB Број преузимања: 25
Врање Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.18 MB Број преузимања: 29
Зајечар Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.14 MB Број преузимања: 26
Зрењанин Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1014 KB Број преузимања: 33
Јагодина Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.28 MB Број преузимања: 24
Кикинда Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1019 KB Број преузимања: 28
Крагујевац Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.32 MB Број преузимања: 29
Краљево Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.2 MB Број преузимања: 28
Крушевац Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.22 MB Број преузимања: 29
Лесковац Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.3 MB Број преузимања: 29
Ниш Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.34 MB Број преузимања: 30
Нови Пазар Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.19 MB Број преузимања: 24
Нови Сад Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.15 MB Број преузимања: 39
Панчево Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.09 MB Број преузимања: 43
Пирот Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.11 MB Број преузимања: 33
Пожаревац Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.14 MB Број преузимања: 30
Пријепоље Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.18 MB Број преузимања: 24
Прокупље Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.16 MB Број преузимања: 22
Смедерево Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.31 MB Број преузимања: 26
Сомбор Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.02 MB Број преузимања: 24
Сремска Митровица Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.13 MB Број преузимања: 25
Суботица Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.13 MB Број преузимања: 24
Ужице Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.18 MB Број преузимања: 26
Чачак Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.32 MB Број преузимања: 28
Шабац Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.22 MB Број преузимања: 27