Индикатори безбедности саобраћаја, за 2016. годину, по Полицијским управама

Агенција за безбедност саобраћаја је у току 2016. године извршила мерење најважнијих индикатора безбедности саобраћаја за  Републику Србију. Истраживање је реализовано на територији сваке од 27 Полицијских управа.

У наставку се могу преузети резултати истраживања по Полицијским управама.

 
Београд Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.19 MB Број преузимања: 11
Бор Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1008 KB Број преузимања: 5
Ваљево Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.05 MB Број преузимања: 4
Врање Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1011 KB Број преузимања: 6
Зајечар Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.06 MB Број преузимања: 5
Зрењанин Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 943 KB Број преузимања: 3
Јагодина Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.23 MB Број преузимања: 5
Кикинда Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 958 KB Број преузимања: 4
Крагујевац Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.27 MB Број преузимања: 4
Краљево Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.01 MB Број преузимања: 5
Крушевац Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 987 KB Број преузимања: 4
Лесковац Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.21 MB Број преузимања: 5
Ниш Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.2 MB Број преузимања: 6
Нови Пазар Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.05 MB Број преузимања: 5
Нови Сад Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.12 MB Број преузимања: 6
Панчево Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.03 MB Број преузимања: 5
Пирот Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 989 KB Број преузимања: 4
Пожаревац Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.11 MB Број преузимања: 5
Пријепоље Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1001 KB Број преузимања: 3
Прокупље Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.01 MB Број преузимања: 5
Смедерево Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.15 MB Број преузимања: 5
Сомбор Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 969 KB Број преузимања: 4
Сремска Митровица Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.1 MB Број преузимања: 5
Суботица Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.19 MB Број преузимања: 4
Ужице Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.04 MB Број преузимања: 5
Чачак Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.04 MB Број преузимања: 7
Шабац Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 1.06 MB Број преузимања: 10