Испит за техничаре у радионици за тахографе

Агенција за безбедност саобраћаја на основу члана 40. Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима ("Службени гласник РС", број 96/15) организује и спроводи испит из области познавања, контроле и прегледа тахографа и познавања прописа којима је уређена област тахограф (у даљем тексту: испит).

Лице које жели да полаже испит за техничаре у радионици за тахографе подноси Захтев за полагање испита за техничара у радионици за тахографе (ОБРАЗАЦ 1) Агенцији за безбедност саобраћаја.

Уз захтев је потребно да доставите:

1.   доказ да техничар има најмање средње образовање у трогодишњем трајању у подручју рада саобраћаја, електротехнике или машинства и обраде метала (оверена фотокопија дипломе);

2.   доказ о извршеној уплати цене услуге у вези са полагањем испита за техничара у радионици за тахографе у износу од 15.000,00 динара;

3.   доказ о уплати републичке административне таксе за захтев у износу од 300,00 динара.

Примере уплатница можете видети ОВДЕ.

Уплатилац мора бити физичко лице које је подносилац захтева за полагање испита.

Уплата цене услуге за полагање испита се врши у складу са Уредбoм о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја („Службени гласник РС“, број 121/12 и 39/16).

Захтев за полагање испита за техничара се шаље поштом на адресу:

Text Box: Агенција за безбедност саобраћајаБулевар Михајла Пупина 211070 Београд

 

 

 

 

НАПОМЕНА:

-        Испит не може полагати лице које је у последњих пет година имало суспензију лиценце техничара у укупном трајању дужем од једне године.

-        На дан полагања испита, кандидати су дужни да са собом понесу личну карту или други документ за идентификацију, као и оригинал доказа о извршеној уплати накнаде за полагање испита и Р.А.Т, уколико је уз пријаву достављена фотокопија.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ у вези полагања испита за техничаре у радионици за тахографе