Испит за техничаре у радионици за тахографе

Агенција за безбедност саобраћаја на основу члана 40. Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима ("Службени гласник РС", број 96/15) организује и спроводи испит из области познавања, контроле и прегледа тахографа и познавања прописа којима је уређена област тахограф (у даљем тексту: испит).

Лице које жели да полаже испит за техничаре у радионици за тахографе подноси Захтев за полагање испита за техничара у радионици за тахографе (ОБРАЗАЦ 1) Агенцији за безбедност саобраћаја.

Уз захтев је потребно да доставите:

1.   доказ да техничар има најмање средње образовање у трогодишњем трајању у подручју рада саобраћаја, електротехнике или машинства и обраде метала (оверена фотокопија дипломе);

2.   доказ о извршеној уплати цене услуге у вези са полагањем испита за техничара у радионици за тахографе у износу од 15.000,00 динара;

3.   доказ о уплати републичке административне таксе за захтев у износу од 300,00 динара (од 01.07.2017. године 310,00 динара).

Примере уплатница можете видети ОВДЕ.

Уплатилац мора бити физичко лице које је подносилац захтева за полагање испита.

Уплата цене услуге за полагање испита се врши у складу са Уредбoм о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја („Службени гласник РС“, број 121/12 и 39/16).

Захтев за полагање испита за техничара се шаље поштом на адресу:

Text Box: Агенција за безбедност саобраћајаБулевар Михајла Пупина 211070 Београд

 

 

 

 

НАПОМЕНА:

-        Испит не може полагати лице које је у последњих пет година имало суспензију лиценце техничара у укупном трајању дужем од једне године.

-        На дан полагања испита, кандидати су дужни да са собом понесу личну карту или други документ за идентификацију, као и оригинал доказа о извршеној уплати накнаде за полагање испита и Р.А.Т, уколико је уз пријаву достављена фотокопија.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ у вези полагања испита за техничаре у радионици за тахографе