Истраживања и пројекти

Сектор за истраживања је у досадашњем раду реализовао низ пројеката. Најзначајнији пројекти реализовани у Сектору за истраживања се односе на истраживање индикатора перформанси безбедности саобраћаја, ставова учесника у саобраћају, и пројекти усаглашавања базе података о саобраћајним незгодама у складу са препорукама Европске комисије. Поред наведеног Сектор за истраживања је реализовао и реализује истраживање ризика страдања у саобраћају по општинама Републике Србије, у зависности од категорије учесника у саобраћају и места настанка незгоде (државни путеви и/или локални путеви и улице).