Јавне набавке

81/16

Датум објаве: 18.10.2016.

81/16 набавка развоја система лиценцирања кадрова за контролоре техничког прегледа у Републици Србији, упоредни приказ овог система у развијеним земљама ЕУ и земљама у окружењу и утврђивање образовне потребе лица која тренутно раде на техничким прегледима Припрема приручника и пратеће стручне литературе за обуку и стручни испит за контролоре на техничким прегледима у Републици Србији