78/17 набавка обуке запослених за рад у Microsoft Office програмском пакету (Access, Word, Excel, Power Point) - напредни ниво

Датум објаве: 05.10.2017.