65/17 набавка обуке запослених у Агенцији за припрему, писање и управљање EУ пpojeктима из фондова Европске Уније

Датум објаве: 08.09.2017.