85/17 набавка семинара унапређења знања за лиценциране кадрове који учествују у процесу оспoсобљавања кандидата за возаче - II део

Датум објаве: 24.10.2017.