43/17 набавка семинара унапређења знања за лиценциране кадрове који учествују у процесу оспoсобљавања кандидата за возаче - I део

Датум објаве: 28.06.2017.