Карте показатеља
ЈАВНИ ПОНДЕРИСАНИ РИЗИК страдања по општинама и градовима у Републици Србији у 2016. години

Општине и градови, 2016. година

Датум постављања: 12.04.2017. Величина документа: 589 KB Број преузимања: 213
ЈАВНИ ПОНДЕРИСАНИ РИЗИК страдања по полицијским управама у Републици Србији у 2016. години

Полицијске управе, 2016. година

Датум постављања: 12.04.2017. Величина документа: 336 KB Број преузимања: 98
САОБРАЋАЈНИ ПОНДЕРИСАНИ РИЗИК страдања по општинама и градовима у Републици Србији у 2016. години

Општине и градови, 2016. година

Датум постављања: 12.04.2017. Величина документа: 591 KB Број преузимања: 86
САОБРАЋАЈНИ ПОНДЕРИСАНИ РИЗИК страдања по полицијским управама у Републици Србији у 2016. години

Полицијске управе, 2016. година

Датум постављања: 12.04.2017. Величина документа: 337 KB Број преузимања: 63
Јавни ризик страдања ДЕЦЕ ПУТНИКА (0-14 година) по општинама и градовима у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Општине и градови, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 764 KB Број преузимања: 60
Јавни ризик страдања ДЕЦЕ ПЕШАКА (0-14 година) по општинама и градовима у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Општине и градови, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 762 KB Број преузимања: 44
Јавни ризик страдања ДЕЦЕ (0-14 година) по општинама и градовима у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Општине и градови, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 762 KB Број преузимања: 43
Јавни пондерисани ризик страдања ПЕШАКА СТАРОСТИ 65+ по општинама и градовима у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Општине и градови, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 792 KB Број преузимања: 45
Јавни пондерисани ризик страдања БИЦИКЛИСТА СТАРОСТИ 65+ по општинама и градовима у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Општине и градови, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 789 KB Број преузимања: 48
Јавни пондерисани ризик страдања ЛИЦА СТАРОСТИ 65+ по општинама и градовима у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Општине и градови, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 793 KB Број преузимања: 43
Јавни пондерисани ризик страдања ПЕШАКА по општинама и градовима у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Општине и градови, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 790 KB Број преузимања: 42
Јавни пондерисани ризик страдања МОTOЦИКЛИСТА по општинама и градовима у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Општине и градови, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 791 KB Број преузимања: 35
Јавни пондерисани ризик страдања МОПЕДИСТА по општинама и градовима у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Општине и градови, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 790 KB Број преузимања: 34
Јавни пондерисани ризик страдања МЛАДИХ (15-30 година) по општинама и градовима у Републици Србији у периоду од 2014. д о 2016. године

Општине и градови, 2014-2016

Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 793 KB Број преузимања: 46
Јавни пондерисани ризик страдања лица у СН са КОМЕРЦИЈАЛНИМ ВОЗИЛИМА по општинама и градовима у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Општине и градови, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 770 KB Број преузимања: 40
Јавни пондерисани ризик страдања лица у СН са учешћем ТРАКТОРА по општинама и градовима у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Општине и градови, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 770 KB Број преузимања: 38
Јавни пондерисани ризик страдања БИЦИКЛИСТА по општинама и градовима у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Општине и градови, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 788 KB Број преузимања: 42
Јавни ризик страдања ДЕЦЕ ПУТНИКА (0-14 година) по полицијским управама у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Полицијске управе, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 687 KB Број преузимања: 35
Јавни ризик страдања ДЕЦЕ ПЕШАКА (0-14 година) по полицијским управама у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Полицијске управе, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 902 KB Број преузимања: 33
Јавни ризик страдања ДЕЦЕ (0-14 година) по полицијским управама у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Полицијске управе, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 1.05 MB Број преузимања: 34
Јавни пондерисани ризик страдања ПЕШАКА СТАРОСТИ 65+ по полицијским управама у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Полицијске управе, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 381 KB Број преузимања: 42
Јавни пондерисани ризик страдања БИЦИКЛИСТА СТАРОСТИ 65+ по полицијским управама у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Полицијске управе, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 386 KB Број преузимања: 39
Јавни пондерисани ризик страдања ЛИЦА СТАРОСТИ 65+ по полицијским управама у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Полицијске управе, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 383 KB Број преузимања: 36
Јавни пондерисани ризик страдања ПЕШАКА по полицијским управама у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Полицијске управе, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 383 KB Број преузимања: 35
Јавни пондерисани ризик страдања МОTOЦИКЛИСТА по полицијским управама у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Полицијске управе, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 384 KB Број преузимања: 36
Јавни пондерисани ризик страдања МОПЕДИСТА по полицијским управама у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Полицијске управе, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 384 KB Број преузимања: 34
Јавни пондерисани ризик страдања МЛАДИХ (15-30 година) по полицијским управама у Републици Србији у периоду од 2014. д о 2016. године

Полицијске управе, 2014-2016

Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 385 KB Број преузимања: 42
Јавни пондерисани ризик страдања лица у СН са КОМЕРЦИЈАЛНИМ ВОЗИЛИМА по полицијским управама у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Полицијске управе, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 360 KB Број преузимања: 39
Јавни пондерисани ризик страдања лица у СН са учешћем ТРАКТОРА по полицијским управама у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Полицијске управе, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 363 KB Број преузимања: 36
Јавни пондерисани ризик страдања БИЦИКЛИСТА по полицијским управама у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Полицијске управе, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 384 KB Број преузимања: 36
Семинари за возаче којима је одузета возачка дозвола (Преглед броја полазника семинара) Датум постављања: 29.03.2017. Величина документа: 328 KB Број преузимања: 51
Семинари за возаче којима је одузета возачка дозвола (Преглед броја одржаних семинара) Датум постављања: 29.03.2017. Величина документа: 329 KB Број преузимања: 53
Проценат употребе ЗАШТИТНЕ КАЦИГЕ ВОЗАЧА МОПЕДА У НАСЕЉУ 2016. године Датум постављања: 24.01.2017. Величина документа: 338 KB Број преузимања: 96
Проценат употребе ЗАШТИТНЕ КАЦИГЕ ВОЗАЧА МОПЕДА ВАН НАСЕЉА 2016. године Датум постављања: 24.01.2017. Величина документа: 338 KB Број преузимања: 71
Проценат употребе ЗАШТИТНЕ КАЦИГЕ ВОЗАЧА МОТОЦИКЛА У НАСЕЉУ 2016. године Датум постављања: 24.01.2017. Величина документа: 338 KB Број преузимања: 64
Проценат употребе ЗАШТИТНЕ КАЦИГЕ ВОЗАЧА МОТОЦИКЛА ВАН НАСЕЉА 2016. године Датум постављања: 24.01.2017. Величина документа: 337 KB Број преузимања: 66
Проценат ПРЕКОРАЧЕЊА БРЗИНЕ ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА У НАСЕЉУ за најмање 10 km/h 2016. године Датум постављања: 24.01.2017. Величина документа: 309 KB Број преузимања: 117
Проценат ПРЕКОРАЧЕЊА БРЗИНЕ ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА ВАН НАСЕЉА за најмање 10 km/h 2016. године Датум постављања: 24.01.2017. Величина документа: 310 KB Број преузимања: 93
Проценат ПРЕКОРАЧЕЊА БРЗИНЕ MOTOЦИКАЛА У НАСЕЉУ за најмање 10 km/h 2016. године Датум постављања: 24.01.2017. Величина документа: 308 KB Број преузимања: 77
Проценат ПРЕКОРАЧЕЊА БРЗИНЕ MOTOЦИКАЛА BAН НАСЕЉA за најмање 10 km/h 2016. године Датум постављања: 24.01.2017. Величина документа: 308 KB Број преузимања: 68
Проценат ПЕШАКА КОЈИ ПРЕЛАЗИ КОЛОВОЗ ВАН ОБЕЛЕЖЕНОГ ПЕШАЧКОГ ПРЕЛАЗА, У НАСЕЉУ 2016. године Датум постављања: 24.01.2017. Величина документа: 307 KB Број преузимања: 88
Проценат ПЕШАКА КОЈИ ПРЕЛАЗИ КОЛОВОЗ НА УПАЉЕНО ЦРВЕНО СВЕТНО НА СЕМАФОРУ, У НАСЕЉУ 2016. године Датум постављања: 24.01.2017. Величина документа: 307 KB Број преузимања: 94
Проценат ПЕШАКА КОЈИМА ЈЕ УПОТРЕБОМ УРЕЂАЈА ОМЕТЕНА ПАЖЊА, ПРИ ПРЕЛАСКУ ПЕШАЧКОГ ПРЕЛАЗА, У НАСЕЉУ 2016. године Датум постављања: 24.01.2017. Величина документа: 309 KB Број преузимања: 80
Проценат ДЕЦЕ ПЕШАКА КОЈИ ПРЕЛАЗИ КОЛОВОЗ ВАН ОБЕЛЕЖЕНОГ ПЕШАЧКОГ ПРЕЛАЗА, У НАСЕЉУ 2016. године Датум постављања: 24.01.2017. Величина документа: 308 KB Број преузимања: 87
Проценат употребе СИГУРНОСНИХ ПОЈАСЕВА НАПРЕД У ПУТНИЧКИМ АУТОМОБИЛИМА У НАСЕЉУ 2016. године Датум постављања: 18.01.2017. Величина документа: 320 KB Број преузимања: 106
Проценат употребе СИГУРНОСНИХ ПОЈАСЕВА НАПРЕД У ПУТНИЧКИМ АУТОМОБИЛИМА ВАН НАСЕЉА 2016. године Датум постављања: 18.01.2017. Величина документа: 338 KB Број преузимања: 91
Проценат употребе СИГУРНОСНИХ ПОЈАСЕВА НАЗАД У ПУТНИЧКИМ АУТОМОБИЛИМА У НАСЕЉУ 2016. године Датум постављања: 18.01.2017. Величина документа: 338 KB Број преузимања: 88
Проценат употребе СИГУРНОСНИХ ПОЈАСЕВА НАЗАД У ПУТНИЧКИМ АУТОМОБИЛИМА ВАН НАСЕЉА 2016. године Датум постављања: 18.01.2017. Величина документа: 338 KB Број преузимања: 77
Проценат употребе ДЕЧИЈИХ ЗАШТИТНИХ СИСТЕМА ЗА ДЕЦУ 4-12 У НАСЕЉУ 2016. године Датум постављања: 18.01.2017. Величина документа: 338 KB Број преузимања: 73
Проценат употребе ДЕЧИЈИХ ЗАШТИТНИХ СИСТЕМА ЗА ДЕЦУ 4-12 ВАН НАСЕЉА 2016. године Датум постављања: 18.01.2017. Величина документа: 338 KB Број преузимања: 63
Проценат употребе ДЕЧИЈИХ ЗАШТИТНИХ СИСТЕМА ЗА ДЕЦУ 0-3 У НАСЕЉУ 2016. године Датум постављања: 18.01.2017. Величина документа: 338 KB Број преузимања: 78
Проценат употребе ДЕЧИЈИХ ЗАШТИТНИХ СИСТЕМА ЗА ДЕЦУ 0-3 ВАН НАСЕЉА 2016. године Датум постављања: 18.01.2017. Величина документа: 338 KB Број преузимања: 66
Проценат возача у саобраћајном току ПОД УТИЦАЈЕМ АЛКОХОЛА У НАСЕЉУ 2016. године Датум постављања: 18.01.2017. Величина документа: 298 KB Број преузимања: 104
Проценат возача у саобраћајном току ПОД УТИЦАЈЕМ АЛКОХОЛА ВАН НАСЕЉА 2016. године Датум постављања: 18.01.2017. Величина документа: 298 KB Број преузимања: 92
Просечно ВРЕМЕ ОДЗИВА хитних медицинских служби 2015. године Датум постављања: 21.03.2016. Величина документа: 320 KB Број преузимања: 202
Проценат УПОТРЕБЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА У ВОЖЊИ ВОЗАЧА ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА У НАСЕЉУ 2016. године Датум постављања: 24.01.2016. Величина документа: 299 KB Број преузимања: 78
Проценат одређених ВИДОВА СН у односу на укупан број СН са повређеним лицима 2013. године Датум постављања: 03.04.2015. Величина документа: 851 KB Број преузимања: 300
Проценат одређених УЗРОКА СН у односу на укупан број СН са повређеним лицима 2013. године Датум постављања: 03.04.2015. Величина документа: 852 KB Број преузимања: 321
Оцена ставова према КОРИШЋЕЊУ ПОЈАСА у Србији 2014. године Датум постављања: 03.04.2015. Величина документа: 536 KB Број преузимања: 288
Оцена ставова према КАЖЊАВАЊУ У САОБРАЋАЈУ у Србији 2014. године Датум постављања: 03.04.2015. Величина документа: 526 KB Број преузимања: 281
Оцена ставова према БРЗОЈ ВОЖЊИ у Србији 2014. године Датум постављања: 03.04.2015. Величина документа: 536 KB Број преузимања: 281
Оцена ставова према ВОЖЊИ ПОД ДЕЈСТВОМ АЛКОХОЛА у Србији 2014. године Датум постављања: 03.04.2015. Величина документа: 558 KB Број преузимања: 337