Адреса:

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

11070 Београд

Булевар Михајла Пупина 2

 

СЕКТОР ЗА ВОЗИЛА (10:00-13:00h)

Испитивање возила
011/ 312 18 09

Тахографи
011/ 312 21 92

Хомологација и контролисање возила која се увозе као употребљавана
011/ 312 18 09
064/ 842 80 50

 

СЕКТОР ЗА ВОЗАЧЕ (10:00-13:00h)

Возачи којима је одузета возачка дозвола:
011/ 301 44 06    и    011/ 311 74 12

Предавачи, Испитивачи, Инструктори:
011/ 311 44 80;   011/ 311 73 33    и    011/ 311 73 44

СРС, Трамвај и Туристички воз:
011/ 214 66 41

 

СЕКТОР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Одељење за планирање, превенцију и едукацију:

011/ 214 64 16

Одељење за локалне самоуправе:

011/ 311 98 19

Одељење за анализу и истраживања:

011/ 311 72 98

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

011/ 311 73 76

 

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА

Тел.: 011/ 214 50 89;  011/ 214 49 62

Fax: 011/ 214 54 07