Литература потребна за стручни испит за испитиваче

Агенција за безбедност саобраћаја обавештава све заинтересоване за добијање лиценце за испитиваче, да је у току припрема процеса лиценцирања испитивача. Како је један од услова за добијање лиценце положен стручни испит за испитивача, обавештавамо заинтересоване да могу преузети списак обавезне и препоручене литературе са сајта Агенције за безбедност саобраћаја, како би се благовремено припремили за полагање стручног испита.

Области из ових приручника које се полажу на стручном  испиту за испитивача су (сходно члану 239. ЗОБС-а):

Из Књиге 1:

 I. САОБРАЋАЈНА ЕТИКА и 
 II. БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА;

Из Књиге 2:

 I. САОБРАЋАЈНА ПСИХОЛОГИЈА, 
 II. ПЕДАГОГИЈА И АНДРАГОГИЈА,
 III. ВОЗИЛА и
 IV. ТЕОРИЈА ИЗВОЂЕЊА РАДЊИ ВОЗИЛОМ У САОБРАЋАЈУ НА ПУТУ;

Кандидати који се званично пријаве за испит за испитивача, добиће ове приручнике и поштом.

Сви детаљи везани за пријаву испита за  испитиваче, упутство о начину пријављивања, као и термини за полагање стручног испита за испитиваче биће благовремено истакнути на сајту Агенције.

Напомена:
Један од услова за испитивача је и да поседује  дозволу - лиценцу за инструктора вожње (Члан 238. ЗОБС-а), па обавештавамо заинтересоване кандидате да као доказ о испуњавању овог услова при пријави стручног испита за испитивача морају имати и лиценцу за инструктора вожње издату од стране Агенције за безбедност саобраћаја. Стога, подсећамо све заинтересоване који још нису поднели захтев за издавање лиценце за инструктора вожње, да то учине на време.
Процес лиценцирања испитивача на возачком испиту у Републици Србији са анализом начина оцењивања полигонских радњи лиценцираних испитивача Датум постављања: 30.09.2015. Величина документа: 889 KB Број преузимања: 1201
Списак литературе потребне за припрему стручног испита за испитиваче Датум постављања: 04.02.2015. Величина документа: 332 KB Број преузимања: 1624
Приручник за лиценцирање кадрова у процесу оспособљавања кандидата за возаче - Књига 1 Датум постављања: 03.02.2015. Величина документа: 4.21 MB Број преузимања: 2212
Приручник за лиценцирање кадрова у процесу оспособљавања кандидата за возаче - Књига 2 Датум постављања: 02.02.2015. Величина документа: 5.78 MB Број преузимања: 2533
Статистички извештај о стању безбедности саобраћаја у Републици Србији у 2012. години Датум постављања: 01.02.2015. Величина документа: 4.51 MB Број преузимања: 843