О картицама

Агенција за безбедност саобраћаја је надлежни орган за издавање тахографских картица за дигиталне тахографе, у складу са Законом о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Службени гласник РС“, број 96/15).

Тахографска картица је носач података која се користи у дигиталном тахографу и која омогућава идентификацију власника картице, као и преузимање и чување података.

Постоје четири (4) врсте тахографских картица, и то:

Картица возача је тахографска картица, коју издаје надлежни орган, на период не дужи од пет (5) година, којом се возач идентификује и која омогућава чување података о активностима возача. (слика)

Картица превозника је тахографска картица, коју издаје надлежни орган, на период не дужи од пет (5) година, којом се идентификује власник картице и која омогућава приказ, преузимање и штампање података сачуваних у тахографу који се односе на тог превозника. (слика)

Картица радионице је тахографска картица, коју издаје надлежни орган, на период не дужи од једне (1) године, којом се идентификује власник картице и која омогућава преглед, калибрацију и активацију тахографа, односно преузимање података са тахографа. (слика)

Картица надзорног органа је тахографска картица, коју издаје надлежни орган, на период не дужи од две (2) године, којом се идентификује надзорни орган односно овлашћено лице тог органа и која омогућава приступ подацима сачуваним у меморији тахографа, на картици возача, односно на картици радионице у циљу њиховог читања, штампања односно преузимања. (слика)

Упутство за руковање картицом