О техничарима

Послове радионице може обављати само техничар запослен у радионици за тахографе који поседује важећу лиценцу техничара и који нема решење о суспензији лиценце техничара.

Техничар мора да обавља послове радионице савесно, на прописан начин и у складу са одредбама AETR споразума, за тахографе који су у употреби.

Техничар је дужан да:

1) користи своју картицу радионице и алат за жигосање;

2) издаје одговарајућа прописана документа;

3) редовно преузима податке са своје картице радионице;

4) се током коришћења картице стара о физичкој безбедности своје картице радионице;

5) обавести руководиоца радионице за тахографе о нестанку (губитку или крађи),

односно неисправности своје картице радионице.

Техничар може поседовати највише једну важећу картицу радионице.