Одељења у сектору

-Одељење за правне и опште послове

-Одељење за економско финансијске послове

-Одељење заједничких послова