ОДЈАВЉИВАЊЕ тахографске картице

У случају да возач жели да одјави своју тахографску картицу (промена посла, подношење захтева за картицу у некој другој земљи, губитак картице, промена адресе, нова возачка дозвола и друго) има обавезу да у једној од експозитура Дунав осигурања или Дунав аута поднесе Захтев за одјављивање тахографске картице заједно са картицом коју жели да одјави.

Захтев за одјављивање тахографске картице

У захтеву је потребно навести разлог због којег возач одјављује картицу.

Захтев  за одјављивање тахографске картице се заједно са картицом шаље Агенцији за безбедност саобраћаја од стране оператера коме је захтев предат, ради одјављивања картице.

Уз захтев се прилаже доказ о извршеној уплати Републичке административне таксе (РАТ) у износу од 300.00 динара (од 01.07.2017. године 310,00 динара). Пример уплатнице можете видети ОВДЕ.

Потребно је додатно навести у захтеву да ли возач жели да му се изда Потврда о одјави из евиденције о издатим тахографским картицама за дигиталне тахографе за возаче, с обзиром да се одјава тахографских картица врши електронским путем кроз међународну TACHOnet мрежу.

За издавање Потврде потребно је додатно приложити доказ о извршеној уплати Републичке административне таксе (РАТ) у износу од 300.00 динара (од 01.07.2017. године 310,00 динара), што чини укупно 620.00 динара. Пример уплатнице можете видети ОВДЕ.