Одлуке и уредбе
Одлукa о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа Датум постављања: 04.01.2018. Величина документа: 1.6 MB Број преузимања: 1013
Уредба о категоризацији државних путева

Обухвата и Уредбу о изменама Уредбе о категоризацији државних путева.

Датум постављања: 24.03.2017. Величина документа: 827 KB Број преузимања: 527
Уредба о увозу моторних возила Датум постављања: 17.04.2015. Величина документа: 125 KB Број преузимања: 3495
Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја Датум постављања: 23.02.2015. Величина документа: 396 KB Број преузимања: 2217
Уредба о времену одмора и управљања возача моторних возила када обављају међународни превоз, као у примени система дигиталних тахографа (.pdf 622 KB)

ПРОПИС ПРЕСТАО ДА ВАЖИ 05.12.2015. ГОДИНЕ

Датум постављања: 23.02.2015. Величина документа: 619 KB Број преузимања: 2492
Одлука о оснивању Агенције за безбедност саобраћаја (.pdf 3,7 МB) Датум постављања: 23.02.2015. Величина документа: 3.66 MB Број преузимања: 932