Овлашћене хомологационе лабораторије

 

  • 10/A      Агенција за безбедност саобраћаја, Београд (Road Traffic Safety Agency , Belgrade),
  • 10/B      Технички опитни центар (ТОЦ), Београд (Technical Test Center (TOC), Belgrade),  R10
  • 10/C      Машински факултет Лабораторија ЛаБМВ, Београд (Faculty of Mechanical Engineering LaBMV Laboratory, Belgrade), R13, 78
  • 10/D      Машински факултет Лабораторија ЦИАХ, Београд (Faculty of Mechanical Engineering CIAH Laboratory, Belgrade), R18, 39, 48, 53, 55*, 58, 68, 73, 105, 43*
  • 10/E      Институт Винча Центар за моторна возила (ЦМВ), Београд (Institute VINCA Center for Motor Vehicles (CMV), Belgrade), R9,24, 28, 39, 41, 49*, 51, 59, 63, 85, 105
  • 10/F      Тигар Тирес Пирот (TIGAR TYRES, Pirot), R30, 54, 75, 117
  • 10/G     ВТИ, Београд (VTI , Belgrade), R39, 51, 110*
  • 10/H     IDIADA  (Automotive Technology, S.A. L Albornar – P.O. Box 20), R117

        *само уградња (only installation)
Лабораторије Датум постављања: 27.02.2015. Величина документа: 122 KB Број преузимања: 1598
Захтев за овлашћивање техничких служби за послове хомологационих испитивања Датум постављања: 30.11.-0001. Величина документа: 756 KB Број преузимања: 717
Захтев за овлашћивање техничких служби за послове хомологационих испитивања- ENGLISH VERSION Датум постављања: 30.11.-0001. Величина документа: 338 KB Број преузимања: 363