Правилници
Правилник о начину коришћења тахографа Датум постављања: 13.10.2017. Величина документа: 310 KB Број преузимања: 473
Правилник o изгледу и садржају обрасца дозволе за управљање туристичким возом („Службени гласник РС”, број 53/2013 од 17.09.2013. године) Датум постављања: 19.07.2017. Величина документа: 379 KB Број преузимања: 174
Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима Датум постављања: 04.07.2017. Величина документа: 1.21 MB Број преузимања: 15873
Правилник о испиту за техничара у радионици за тахографе Датум постављања: 09.03.2017. Величина документа: 333 KB Број преузимања: 307
Правилник о семинару унапређења знања за техничара у радионици за тахографе Датум постављања: 09.03.2017. Величина документа: 222 KB Број преузимања: 203
Правилник о радионицама за тахографе (.pdf 1,73 MB) Датум постављања: 28.02.2017. Величина документа: 1.73 MB Број преузимања: 440
Правилник о изгледу и садржају образаца дозволе за управљање трамвајем Датум постављања: 18.07.2016. Величина документа: 389 KB Број преузимања: 876
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Агенцији за безбедност саобраћаја Датум постављања: 03.12.2015. Величина документа: 2.98 MB Број преузимања: 489
Правилник о начину обављања послова јавних набавки у агенцији за безбедност саобраћаја Датум постављања: 09.10.2015. Величина документа: 5.85 MB Број преузимања: 378
Правилник о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденција за возача туристичког воза Датум постављања: 12.05.2015. Величина документа: 127 KB Број преузимања: 1211
Правилник о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденција за возача трамваја Датум постављања: 12.05.2015. Величина документа: 405 KB Број преузимања: 1509
Правилник о унапређењу знања из безбедности саобраћаја за возаче којима је одузета возачка дозвола (.pdf 166 KB) Датум постављања: 27.02.2015. Величина документа: 166 KB Број преузимања: 1038
Правилник о програмима и роковима за одржавање семинара, начину полагања испита и изгледу и садржају дозволе (лиценце) за предавача теоријске обуке кандидата за возаче (.pdf 410 KB) Датум постављања: 27.02.2015. Величина документа: 410 KB Број преузимања: 1398
Правилник о спровођењу испита, организацији семинара унапређења знања и вођењу регистра издатих дозвола (лиценци) за предавача теоријске обуке (.pdf 213 KB) Датум постављања: 27.02.2015. Величина документа: 213 KB Број преузимања: 986
Правилник о испитивању возила Датум постављања: 27.02.2015. Величина документа: 1.12 MB Број преузимања: 8683
Правилник о програму и начину полагања испита за техничара у радионици за тахографе (.pdf 343 KB)

ПРОПИС ПРЕСТАО ДА ВАЖИ 14.03.2017. ГОДИНЕ

Датум постављања: 27.02.2015. Величина документа: 343 KB Број преузимања: 661
Правилник о радионицама за тахографе (.pdf 1,02 MB)

ПРОПИС ПРЕСТАО ДА ВАЖИ 04.03.2017. ГОДИНЕ

Датум постављања: 27.02.2015. Величина документа: 1.03 MB Број преузимања: 1194
Правилник о начину коришћења тахографа (.pdf 714 KB)

ПРОПИС ПРЕСТАО ДА ВАЖИ 14.10.2017. ГОДИНЕ

Датум постављања: 27.02.2015. Величина документа: 715 KB Број преузимања: 1777
Правилник о условима које мора испуњавати насељено место у којем се обавља полагање практичног испита кандидата за возаче и вођењу евиденција о местима која испуњавају прописане услове (.pdf 142 KB) Датум постављања: 27.02.2015. Величина документа: 142 KB Број преузимања: 820
Правилник о програму и роковима за одржавање семинара, начину полагања испита провере знања и изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за инструктора вожње (.pdf 422 KB) Датум постављања: 27.02.2015. Величина документа: 422 KB Број преузимања: 1303
Правилник о организацији семинара унапређења знања, спровођењу испита провере знања и вођењу регистра издатих дозвола (лиценци) за инструктора вожње (.pdf 168 KB) Датум постављања: 27.02.2015. Величина документа: 168 KB Број преузимања: 864
Правилник о програму за полагање стручног испита за испитивача, програму и роковима за одржавање семинара, начину полагања стручног испита и испита провере знања и изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за испитивача (.pdf 472 KB) Датум постављања: 27.02.2015. Величина документа: 472 KB Број преузимања: 1024
Правилник о спровођењу испита, организацији семинара унапређења знања и вођењу регистра издатих дозвола (лиценци) за испитивача (.pdf 241 KB) Датум постављања: 27.02.2015. Величина документа: 241 KB Број преузимања: 792
ПРЕДЛОГ Правилника о контролорима (.pdf 1,37 MB) Датум постављања: 26.02.2015. Величина документа: 1.38 MB Број преузимања: 6087