Пријава за похађање обуке и издавање дозволе за возача трамваја

Агенција за безбедност саобраћаја обавештава сва заинтересована лица да могу поднети Пријаву за похађање обуке и издавање дозволе за возача трамваја, тако што ће: 

1.      Извршити регистрацију за приступ порталу Агенције

  • Уколико већ поседујете приступне податке за портал Агенције, пређите на 2. корак;
  • За регистрацију вам је потребна лична e-mail адреса, лични и подаци из возачке дозволе;
  • Након регистрације на личну e-mail адресу ће вам стићи Корисничко име и Лозинка за приступ порталу Агенције;
  • Све податке у Форми за регистрацију унети ћириличним писмом, осим података на првој страни;
  • РЕГИСТРАЦИЈА – кликните овде

2.      Попунити пријаву на порталу Агенције

  • За приступ порталу користите Корисничко име и Шифру добијену након регистрације;
  • Након приступа порталу Агенције у делу „Кориснички сервис – Возач трамваја“ попуните тражене податке;
  • За овај корак потребни су вам подаци из прикупљене документације;
  • ПОРТАЛ – кликните овде.

3.      Прикупити потребну документацију

Агенција ће кандидате пријављене за похађање обуке и издавање дозволе за возаче трамваја благовремено и на погодан начин обавестити о дану, времену и месту одржавања обуке.