Професионални возачи

Након усвајања измена и допуна Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Агенција за безбедност саобраћаја ће на основу чланова 203. и 204. дати предлог подзаконских аката који ближе уређују област професионалних возача, а након доношења подзаконских  аката створиће се услови за лиценцирање професионалних возача када ће и моћи да остваре своја права.