Прописи - Одељење за тахографе

На овој страници можете прегледати и преузети најважније прописе у Републици Србији који се односе на област тахографа и граничника брзине.
Правилник о начину коришћења тахографа

„Службени гласник РС“, број 90/17

НАПОМЕНА: Пропис ступио на снагу 14.10.2017. године

Датум постављања: 11.10.2017. Величина документа: 310 KB Број преузимања: 820
Правилник о граничнику брзине

„Службени гласник РС“, број 16/17

НАПОМЕНА: Пропис ступио на снагу 10.03.2017. године

Датум постављања: 02.08.2017. Величина документа: 262 KB Број преузимања: 307
Одлука о цени издавања меморијске картице за дигиталне тахографе

„Службени гласник РС“, број 100/11

НАПОМЕНА: Пропис ступио на снагу 30.12.2011. године

Датум постављања: 02.08.2017. Величина документа: 370 KB Број преузимања: 148
Правилник о испиту за техничара у радионици за тахографе

„Службени гласник РС“, број 17/17

НАПОМЕНА: Пропис ступио на снагу 14.03.2017. године

Датум постављања: 09.03.2017. Величина документа: 333 KB Број преузимања: 286
Правилник о семинару унапређења знања за техничара у радионици за тахографе

„Службени гласник РС“, број 17/17

НАПОМЕНА: Пропис ступио на снагу 14.03.2017. године

Датум постављања: 09.03.2017. Величина документа: 222 KB Број преузимања: 228
Правилник о радионицама за тахографе

„Службени гласник РС“, број 13/17

НАПОМЕНА: Пропис ступио на снагу 04.03.2017. године

Датум постављања: 28.02.2017. Величина документа: 1.73 MB Број преузимања: 727
Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима

„Службени гласник РС“, број 96/15

НАПОМЕНА: Пропис ступио на снагу 04.12.2015. године

Датум постављања: 17.03.2016. Величина документа: 638 KB Број преузимања: 1458
Закон о потврђивању амандмана 1-6. на Европски споразум о раду посада на возилима која обављају међународне друмске превозе (АЕТР)

„Службени гласник РС - Међународни уговори“, број 8/11

НАПОМЕНА: Пропис ступио на снагу 27.10.2011. године

Датум постављања: 17.03.2016. Величина документа: 636 KB Број преузимања: 570
Правилник о начину коришћења тахографа

„Службени гласник РС“, број 43/11

НАПОМЕНА: Пропис престао да важи 14.10.2017. године

Датум постављања: 03.02.2015. Величина документа: 715 KB Број преузимања: 2174
Правилник о радионицама за тахографе

„Службени гласник РС“, број 67/11

НАПОМЕНА: Пропис престао да важи 04.03.2017. године

Датум постављања: 02.02.2015. Величина документа: 1.03 MB Број преузимања: 1825
Правилник о програму и начину полагања испита за техничара у радионици за тахографе

„Службени гласник РС“, број 99/11

НАПОМЕНА: Пропис престао да важи 14.03.2017. године

Датум постављања: 02.02.2015. Величина документа: 343 KB Број преузимања: 784
Уредба о времену одмора и управљања возача моторних возила када обављају међународни превоз, као и о примени система дигиталних тахографа

„Службени гласник РС“, број 54/10

НАПОМЕНА: Пропис престао да важи 04.12.2015. године

Датум постављања: 01.02.2015. Величина документа: 619 KB Број преузимања: 1587