Прописи - Одељење за тахографе
Правилник о испиту за техничара у радионици за тахографе

„Службени гласник РС“, број 17/17

ПРОПИС СТУПА НА СНАГУ 14.03.2017. ГОДИНЕ

Датум постављања: 09.03.2017. Величина документа: 333 KB Број преузимања: 94
Правилник о семинару унапређења знања за техничара у радионици за тахографе

„Службени гласник РС“, број 17/17

ПРОПИС СТУПА НА СНАГУ 14.03.2017. ГОДИНЕ

Датум постављања: 09.03.2017. Величина документа: 222 KB Број преузимања: 64
Правилник о радионицама за тахографе

„Службени гласник РС“, број 13/17

Датум постављања: 28.02.2017. Величина документа: 1.73 MB Број преузимања: 286
Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима

„Службени гласник РС“, број 96/15

Датум постављања: 17.03.2016. Величина документа: 638 KB Број преузимања: 982
Закон о потврђивању амандмана 1-6. на Европски споразум о раду посада на возилима која обављају међународне друмске превозе (АЕТР)

„Службени гласник РС - Међународни уговори“, број 8/11

Датум постављања: 17.03.2016. Величина документа: 636 KB Број преузимања: 387
Правилник о радионицама за тахографе

„Службени гласник РС“, број 67/11

ПРОПИС ПРЕСТАО ДА ВАЖИ 04.03.2017. ГОДИНЕ

Датум постављања: 02.02.2015. Величина документа: 1.03 MB Број преузимања: 1711
Правилник о програму и начину полагања испита за техничара у радионици за тахографе

„Службени гласник РС“, број 99/11

ПРОПИС ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ 14.03.2017. ГОДИНЕ

Датум постављања: 02.02.2015. Величина документа: 343 KB Број преузимања: 706
Правилник о начину коришћења тахографа

„Службени гласник РС“, број 43/11

Датум постављања: 01.02.2015. Величина документа: 715 KB Број преузимања: 1892
Уредба о времену одмора и управљања возача моторних возила када обављају међународни превоз, као и о примени система дигиталних тахографа

„Службени гласник РС“, број 54/10

ПРОПИС ПРЕСТАО ДА ВАЖИ 05.12.2015. ГОДИНЕ

Датум постављања: 01.02.2015. Величина документа: 619 KB Број преузимања: 1401