РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ У ОШ ЂОРЂЕ КОШБУК У МЕСТУ ТОРАК