Регистар вршилаца преправке возила уградњом уређаја и опреме за погон на алтернативна горива

Обавештавамо вршиоце преправки возила уградњом уређаја и опреме за погон возила на течни нафтни гас или компримовани природни гас да нови нацрт измена и допуна Закона о безбедности саобраћаја на путевима као израда Правилника о регистрацији вршилаца препревке предвиђа да преправку може да изврши само привредно друштво или предузетник који је уписан у Регистар, који води Агенција. Садржај, изглед, начин вођења и услове за упис у Регистар прописује Агенција.

Позивамо заинтересоване вршиоце наведених преравки у циљу благовремене припреме, пре формирања регистра, да Агенцији доставе следеће:

-          Пријаву намере да се региструје као вршилац наведене преправке,

-          Извод из регистрације правних лица,

-          Уговор са произвођачима или овлашћеним заступницима произвођача уређаја  опреме и делова за погон возила на алтернативна горива,

-          Постојеће лиценце, сертификате о спроведеној обуци за уградњу уређаја

-          Опис радионичих услова, опреме и адресе објеката у којима се тренутно обављају наведене преправке.

Након ступања на снагу измена и допуна Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Агенција задржава право да затражи допунске информације у сврхе формирања регистара према законским предвиђеним условима.

Пријаве је потребно слати на e-mail адресу: alternativna.goriva@abs.gov.rs.

У оквиру интернет странице http://www.abs.gov.rs/ispitivanje-ugradnje-uredjaja-i-opreme-za-pogon-vozila-na-alternativna-goriva истакнут је списак свих досадашњих вршилаца овакве преправке из базе података Агенције, који ће према приливу информација бити ажуриран, приказом статуса правних лица у погледу пријаве заинтересованости, достављања потребне документације, а када наступе одговарајући законски оквири и статуса регистрације. 
Списак вршилаца преправке возила уградњом уређаја и опреме за погон возила на алтернативна горива Датум постављања: 13.08.2015. Величина документа: 538 KB Број преузимања: 15648