Саопштења

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ у вези издавања потврде за нова возила и употребљавана возила (норма ЕУРО 3)

Датум објаве: 21.06.2012.

Почев од 01.07.2012.године:

  • примењују се Усклађени динарски износи републичких административних такси ("Службени гласник РС" бр. 55/2012 од 01.06.2012.године), (видети у тексту „ЗАХТЕВИ ЗА ХОМОЛОГАЦИЈУ“).
  • више се неће прихватати уплате Републичких административних такси на жиро рачун 840-742221843-57.
  • у случају да у поступку издавања потврде за „норму ЕУРО 3“, подносилац захтева ангажује друго правно или физичко лице да у његово име и за његов рачун обавља неопходне радње, потребно је уз захтев приложити посебно овлашћење.
  • Захтеви за издавање Потврда „ЕУРО 3“ морају бити на новом обрасцу (образац можете преузети у делу „ЗАХТЕВИ ЗА ХОМОЛОГАЦИЈУ“).
  • образац Потврде произвођача односно представника произвођача о испуњавању норме „ЕУРО 3“ можете преузети у делу „ЗАХТЕВИ ЗА ХОМОЛОГАЦИЈУ“.

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ за возаче којима је одузета возачка дозвола 05.06.2012.

Датум објаве: 05.06.2012.

НОВА ИНФОРМАЦИЈА ЗА СЕМИНАР УНАПРЕЂЕЊА ЗНАЊА ИЗ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Први Семинар унапређења знања из безбедности саобраћаја за возаче којима је одузета возачка дозвола из разлога што нису на савестан и на прописан начин управљали возилом у саобраћају, Агенција за безбедност саобраћаја организује од 18. јуна 2012. године у Београду, у просторијама Привредне коморе Београд, ул. Кнеза  Милоша 12.


ВАЖНО САОПШТЕЊЕ 18.05.2012.

Датум објаве: 18.05.2012.

Оверене фотокопије саобраћајних дозвола, које су достављене уз Захтев за издавање потврда за норму Еуро 3 за употребљавана возила, НЕЋЕ се враћати подносиоцима захтева.


ВАЖНО САОПШТЕЊЕ 26.04.2012.

Датум објаве: 26.04.2012.

ЈАВНИ КОНКУРС

За попуњавање извршилачких радних места, објављен 26.04.2012, године у дневним листовима "Политика" и "Вечерње новости". (пратите овај линк)


ВАЖНО САОПШТЕЊЕ 23.03.2012.

Датум објаве: 23.03.2012.

ЈАВНИ ПОЗИВ

За достављање понуда у отвореном пступку јавне набавке израде безбедносно-едукативних спотова, број јавне набавке 09/12. Рок за предају понуда је 20.04.2012 (пратите овај линк)


ВАЖНО САОПШТЕЊЕ 09.03.2012.

Датум објаве: 09.03.2012.

ПРИЈАВА ЗА СЕМИНАР УНАПРЕЂЕЊА ЗНАЊА ЗА ВОЗАЧЕ КОЈИМА ЈЕ ОДУЗЕТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

За детаљније информације пратите линк "18 КАЗНЕНИХ ПОЕНА "несавесни возачи" на десној страни.


ВАЖНО САОПШТЕЊЕ 02.02.2012.

Датум објаве: 02.02.2012.

Отворен је нови евиденциони рачун прихода за уплату републичких административних такси 840-29779845-18. У прелазном периоду до 01.03.2012. прихватају се и уплате на стари рачун.

За детаљније информације пратите линкове "ЗАХТЕВИ ЗА ХОМОЛОГАЦИЈУ" и "ЗАХТЕВИ ЗА МЕМОРИЈСКЕ КАРТИЦЕ ЗА ТАХОГРАФЕ" на десној страни.


ВАЖНО САОПШТЕЊЕ У ВЕЗИ ОВЕРЕ ФОТОКОПИЈА САОБРАЋАЈНИХ ДОЗВОЛА

Датум објаве: 27.01.2012.

Прихватају се и фотокопије саобраћајних дозвола оверене од стране цариника Управе Царина Србије, под условом да уз текст “КОПИЈА ВЕРНА ОРИГИНАЛУ” одговарајући печати буду комплетни и читљиви.


ВАЖНО САОПШТЕЊЕ 12.01.2012.

Датум објаве: 12.01.2012.

Од 12.01.2012. године може се поднети захтев за издавање меморијске картице за дигиталне тахографе.

За детаљније информације пратите линк "ЗАХТЕВИ ЗА МЕМОРИЈСКЕ КАРТИЦЕ ЗА ТАХОГРАФЕ" на десној страни.


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА МЕМОРИЈСКЕ КАРТИЦЕ ЗА ДИГИТАЛНЕ ТАХОГРАФЕ

Датум објаве: 01.01.2012.

Приликом вршења уплата које се односе на трошкове израде картице, трошкове у вези са издавањем картица, републичку административну таксу, наведени уплатилац на налогу за уплату, односно налогу за пренос мора да буде исто физичко лице, привредно друштво, предузетник или правно лице које је подносилац захтева.