Саопштења

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА МЕМОРИЈСКЕ КАРТИЦЕ ЗА ДИГИТАЛНЕ ТАХОГРАФЕ

Датум објаве: 01.01.2012.

Приликом вршења уплата које се односе на трошкове израде картице, трошкове у вези са издавањем картица, републичку административну таксу, наведени уплатилац на налогу за уплату, односно налогу за пренос мора да буде исто физичко лице, привредно друштво, предузетник или правно лице које је подносилац захтева.


ВАЖНО САОПШТЕЊЕ 27.12.2011.

Датум објаве: 27.12.2011.

"Од 19.01.2012. године уз Захтев за издавање потврде за норму Еуро 3 за употребљавана возила достављати читку фотокопију КОМПЛЕТНЕ саобраћајне дозволе која МОРА БИТИ ОВЕРЕНА од стране надлежног органа за оверу у Републици Србији или надлежног органа за оверу у земљи из које се возило увози (нпр. суд, нотар, МУП, општина...). Овера докумената од стране не надлежних органа неће се прихватати.

Напомињемо да Захтев мора бути обавезно потписан и да има уписан контакт телефон."

Да бисте видели опис ових измена и изглед новог обрасца пратите линк "ЗАХТЕВИ ЗА ХОМОЛОГАЦИЈУ" на десној страни, као и одредницу "прилог" на дну те стране.