Саопштења

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ у вези семинара унапређења знања за возаче којима је одузета возачка дозвоја, у НОВОМ САДУ од 17.09.2012

Датум објаве: 11.09.2012.

Након успешно реализованог семинара за возаче којима је одузета возачка дозвола у Београду, Агенција за безбедност саобраћаја организује наредни семинар, који ће се одржати у Новом Саду од 17.09.2012. године, у просторијама Привредне коморе Војводине, ул. Хајдук Вељкова бр. 11 (Мастер Центар Новосадског сајма, службени улаз бр. 5, III спрат, види мапу). Агенција за безбедност саобраћаја позива возаче којима је одузета возачка дозвола, а који су испунили законске услове за похађање семинара унапређења знања да се пријаве.


ВАЖНО САОПШТЕЊЕ у вези полагања испита за техничаре у радионици за тахографе

Датум објаве: 23.08.2012.

Агенција за безбедност саобраћаја, од 03.09. до 12.09.2012. године, организује полагање испита из области познавања, испитивања и уградње тахографа, за техничаре у радионици за тахографе. Испит ће се одржати у просторијама BMS COMPANY , ул. Јустина Поповића 45, Земун (насеље Алтина).
Распоред полагања кандидата који су поднели Пријаву за полагање испита до 02.07.2012., по данима, можете погледати ОВДЕ
Наредни испитни рокови ће се организовати у складу са потребама и бројем поднетих пријава.


ВАЖНО САОПШТЕЊЕ у вези захтева за издавање меморијских картица

Датум објаве: 10.07.2012.

„Подсећамо подносиоце захтева да се почев од 01.07.2012. године примењује Усклађени динарски износи републичких административних такси ("Службени гласник РС" бр. 55/2012 од 01.06.2012. године), тако да се за захтеве за издавање меморијских картица уплаћује републичка административна такса од 250 динара.“


ВАЖНО САОПШТЕЊЕ у вези полагања испита за техничаре у радионици за тахографе

Датум објаве: 22.06.2012.

Агенција за безбедност саобраћаја, од 03. јула до 13. јула 2012. године, организује полагање испита из области познавања, испитивања и уградње тахографа, за техничаре у радионици за тахографе. Испит ће се одржати у просторијама BMS COMPANY , ул. Јустина Поповића 45, Земун (насеље Алтина).
Распоред полагања кандидата који су поднели Пријаву за полагање испита до 31.05.2012., по данима, можете погледати ОВДЕ
Наредни испитни рокови, након 13. јула, ће се организовати у складу са потребама и бројем поднетих пријава.

На дан полагања испита, кандидати су дужни да са собом понесу личну карту или други документ за идентификацију, као и доказ о извршеној уплати накнаде за полагање испита. Уплатилац мора бити лице које је подносилац Пријаве за полагање испита. 
Уплате се врше у складу са Уредбом о допуни Уредбe о ценама услуга које плаћају корисници услуга и посебних накнада за обављање послова које врши Агенција за безбедност саобраћаја („Службени гласник РС“, број 055/2012, од 01.06.2012. године).

Накнада за полагање испита за техничара из области познавања, испитивања и уградње тахографа износи 15.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун број 840-1000627-09, са позивом на број 150.


ВАЖНО САОПШТЕЊЕ у вези издавања потврде за нова возила и употребљавана возила (норма ЕУРО 3)

Датум објаве: 21.06.2012.

Почев од 01.07.2012.године:

  • примењују се Усклађени динарски износи републичких административних такси ("Службени гласник РС" бр. 55/2012 од 01.06.2012.године), (видети у тексту „ЗАХТЕВИ ЗА ХОМОЛОГАЦИЈУ“).
  • више се неће прихватати уплате Републичких административних такси на жиро рачун 840-742221843-57.
  • у случају да у поступку издавања потврде за „норму ЕУРО 3“, подносилац захтева ангажује друго правно или физичко лице да у његово име и за његов рачун обавља неопходне радње, потребно је уз захтев приложити посебно овлашћење.
  • Захтеви за издавање Потврда „ЕУРО 3“ морају бити на новом обрасцу (образац можете преузети у делу „ЗАХТЕВИ ЗА ХОМОЛОГАЦИЈУ“).
  • образац Потврде произвођача односно представника произвођача о испуњавању норме „ЕУРО 3“ можете преузети у делу „ЗАХТЕВИ ЗА ХОМОЛОГАЦИЈУ“.

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ за возаче којима је одузета возачка дозвола 05.06.2012.

Датум објаве: 05.06.2012.

НОВА ИНФОРМАЦИЈА ЗА СЕМИНАР УНАПРЕЂЕЊА ЗНАЊА ИЗ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Први Семинар унапређења знања из безбедности саобраћаја за возаче којима је одузета возачка дозвола из разлога што нису на савестан и на прописан начин управљали возилом у саобраћају, Агенција за безбедност саобраћаја организује од 18. јуна 2012. године у Београду, у просторијама Привредне коморе Београд, ул. Кнеза  Милоша 12.


ВАЖНО САОПШТЕЊЕ 18.05.2012.

Датум објаве: 18.05.2012.

Оверене фотокопије саобраћајних дозвола, које су достављене уз Захтев за издавање потврда за норму Еуро 3 за употребљавана возила, НЕЋЕ се враћати подносиоцима захтева.


ВАЖНО САОПШТЕЊЕ 26.04.2012.

Датум објаве: 26.04.2012.

ЈАВНИ КОНКУРС

За попуњавање извршилачких радних места, објављен 26.04.2012, године у дневним листовима "Политика" и "Вечерње новости". (пратите овај линк)


ВАЖНО САОПШТЕЊЕ 23.03.2012.

Датум објаве: 23.03.2012.

ЈАВНИ ПОЗИВ

За достављање понуда у отвореном пступку јавне набавке израде безбедносно-едукативних спотова, број јавне набавке 09/12. Рок за предају понуда је 20.04.2012 (пратите овај линк)


ВАЖНО САОПШТЕЊЕ 09.03.2012.

Датум објаве: 09.03.2012.

ПРИЈАВА ЗА СЕМИНАР УНАПРЕЂЕЊА ЗНАЊА ЗА ВОЗАЧЕ КОЈИМА ЈЕ ОДУЗЕТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

За детаљније информације пратите линк "18 КАЗНЕНИХ ПОЕНА "несавесни возачи" на десној страни.