Саопштења

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ 18.05.2012.

Датум објаве: 18.05.2012.

Оверене фотокопије саобраћајних дозвола, које су достављене уз Захтев за издавање потврда за норму Еуро 3 за употребљавана возила, НЕЋЕ се враћати подносиоцима захтева.


ВАЖНО САОПШТЕЊЕ 26.04.2012.

Датум објаве: 26.04.2012.

ЈАВНИ КОНКУРС

За попуњавање извршилачких радних места, објављен 26.04.2012, године у дневним листовима "Политика" и "Вечерње новости". (пратите овај линк)


ВАЖНО САОПШТЕЊЕ 23.03.2012.

Датум објаве: 23.03.2012.

ЈАВНИ ПОЗИВ

За достављање понуда у отвореном пступку јавне набавке израде безбедносно-едукативних спотова, број јавне набавке 09/12. Рок за предају понуда је 20.04.2012 (пратите овај линк)


ВАЖНО САОПШТЕЊЕ 09.03.2012.

Датум објаве: 09.03.2012.

ПРИЈАВА ЗА СЕМИНАР УНАПРЕЂЕЊА ЗНАЊА ЗА ВОЗАЧЕ КОЈИМА ЈЕ ОДУЗЕТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

За детаљније информације пратите линк "18 КАЗНЕНИХ ПОЕНА "несавесни возачи" на десној страни.


ВАЖНО САОПШТЕЊЕ 02.02.2012.

Датум објаве: 02.02.2012.

Отворен је нови евиденциони рачун прихода за уплату републичких административних такси 840-29779845-18. У прелазном периоду до 01.03.2012. прихватају се и уплате на стари рачун.

За детаљније информације пратите линкове "ЗАХТЕВИ ЗА ХОМОЛОГАЦИЈУ" и "ЗАХТЕВИ ЗА МЕМОРИЈСКЕ КАРТИЦЕ ЗА ТАХОГРАФЕ" на десној страни.


ВАЖНО САОПШТЕЊЕ У ВЕЗИ ОВЕРЕ ФОТОКОПИЈА САОБРАЋАЈНИХ ДОЗВОЛА

Датум објаве: 27.01.2012.

Прихватају се и фотокопије саобраћајних дозвола оверене од стране цариника Управе Царина Србије, под условом да уз текст “КОПИЈА ВЕРНА ОРИГИНАЛУ” одговарајући печати буду комплетни и читљиви.


ВАЖНО САОПШТЕЊЕ 12.01.2012.

Датум објаве: 12.01.2012.

Од 12.01.2012. године може се поднети захтев за издавање меморијске картице за дигиталне тахографе.

За детаљније информације пратите линк "ЗАХТЕВИ ЗА МЕМОРИЈСКЕ КАРТИЦЕ ЗА ТАХОГРАФЕ" на десној страни.


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА МЕМОРИЈСКЕ КАРТИЦЕ ЗА ДИГИТАЛНЕ ТАХОГРАФЕ

Датум објаве: 01.01.2012.

Приликом вршења уплата које се односе на трошкове израде картице, трошкове у вези са издавањем картица, републичку административну таксу, наведени уплатилац на налогу за уплату, односно налогу за пренос мора да буде исто физичко лице, привредно друштво, предузетник или правно лице које је подносилац захтева.


ВАЖНО САОПШТЕЊЕ 27.12.2011.

Датум објаве: 27.12.2011.

"Од 19.01.2012. године уз Захтев за издавање потврде за норму Еуро 3 за употребљавана возила достављати читку фотокопију КОМПЛЕТНЕ саобраћајне дозволе која МОРА БИТИ ОВЕРЕНА од стране надлежног органа за оверу у Републици Србији или надлежног органа за оверу у земљи из које се возило увози (нпр. суд, нотар, МУП, општина...). Овера докумената од стране не надлежних органа неће се прихватати.

Напомињемо да Захтев мора бути обавезно потписан и да има уписан контакт телефон."

Да бисте видели опис ових измена и изглед новог обрасца пратите линк "ЗАХТЕВИ ЗА ХОМОЛОГАЦИЈУ" на десној страни, као и одредницу "прилог" на дну те стране.