ВАЖНО САОПШТЕЊЕ у вези полагања испита за техничаре у радионици за тахографе

Датум објаве: 07.03.2017.

Агенција за безбедност саобраћаја, од 20. априла 2017. године, организује полагање испита за техничаре у радионици за тахографе.

Испит за техничаре у радионици за тахографе ће се спроводити у просторијама предузећа АМК ЈЕДИНСТВО ДОО, Цара Душана 49, Земун.

Распоред полагања кандидата по данима, као и време одржавања испита можете погледати ОВДЕ.

Начин организовања и спровођења испита, садржина програма испита, као и начин издавања и обнављања лиценце за техничара у радионици за тахографе прописани су ПРАВИЛНИКОМ о испиту за техничара у радионици за тахографе („Службени гласник РС“, број 17/2017, од 06. марта 2017. године).  

Захтев за полагање испита можете поднети најкасније 15 (петнаест) дана пре почетка испитног рока, односно до 5. априла 2017. године.

Уз захтев је потребно да доставите:

1.   доказ да техничар има најмање средње образовање у трогодишњем трајању у подручју рада саобраћаја, електротехнике или машинства и обраде метала (оверена фотокопија дипломе);

2.   доказ о извршеној уплати цене услуге у вези са полагањем испита за техничара у радионици за тахографе у износу од 15.000,00 динара;

3.   доказ о уплати републичке административне таксе за захтев у износу од 300,00 динара.

Образац захтева, као и информације за уплату цене услуге у вези са полагањем испита и Р.А.Т. можете видети ОВДЕ.

Уплатилац мора бити физичко лице које је подносилац захтева за полагање испита.

За полагање практичног дела испита можете понети своје уређаје и опрему или користити уређаје и опрему које је обезбедила Агенција за безбедност саобраћаја.

Наредни испитни рок биће организован у септембру 2017. године.

 

НАПОМЕНА:

-        Испит не може полагати лице које је у последњих пет година имало суспензију лиценце техничара у укупном трајању дужем од једне године.

-        На дан полагања испита, кандидати су дужни да са собом понесу личну карту или други документ за идентификацију, као и оригинал доказа о извршеној уплати накнаде за полагање испита и Р.А.Т, уколико је уз пријаву достављена фотокопија.