ВАЖНО САОПШТЕЊЕ 18.05.2012.

Датум објаве: 18.05.2012.

Оверене фотокопије саобраћајних дозвола, које су достављене уз Захтев за издавање потврда за норму Еуро 3 за употребљавана возила, НЕЋЕ се враћати подносиоцима захтева.