ВАЖНО САОПШТЕЊЕ у вези са подношењем пријава за похађање обуке за возача туристичког воза

Датум објаве: 19.07.2017.

Агенција је у складу са одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима ангажовала правно лице да врши обуку кандидата за возача туристичког воза, и то „Ауто школa „ЛИМУЗИНА“ д.о.о. Краљево, из Краљевa.

Обука кандидата за возача туристичког воза састоји из теоријске и практичне обуке и спроводи се у складу са Програмом обуке који је саставни део Правилника о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденција за возача туристичког воза („Службени гласник РС”, бр. 66/13 и 71/13) .

Обука кандидата за возача туристичког воза почиње са реализацијом у понедељак, 28. августа 2017. године. Сви заинтересовани кандидати могу се пријавити Агенцији за обуку и послати одговарајућу документацију најкасније до 20. августа 2017. године.

Агенција ће благовремено обавестити, на својој интернет страници, све заинтересоване кандидате о времену и месту похађања обуке.

Обука се састоји из теоријског и практичног дела. Теоријски део обуке се састоји од 6 часова, а практични део обуке се такође састоји од 6 часова.

Више информација у вези са пријављивањем за похађање обуке можете видети ОВДЕ.

Уплата накнаде за организовање обуке за управљање туристичким возом, у износу од 5.000 динара  врши се у складу са Уредбoм о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја („Службени гласник РС“, број 121/12 и 39/16) .(пример уплатнице)

За више информација у вези са накнадом вршења обуке за управљање туристичким возом можете се обратити ауто школи „ЛИМУЗИНА“ д.о.о. Краљево, из Краљевa на бројеве телефона:   036/611-847 и 063/667-271.