ОБНАВЉАЊЕ ТАХОГРАФСКЕ КАРТИЦЕ

Датум објаве: 23.12.2016.

Агенција за безбедност саобраћаја подсећа возаче који су током 2012. године извадили „прву“ тахографску картицу да им у 2017. години истиче период важења картице од пет година и да је потребно да обнове тахографску картицу.

Возачи могу да подносу захтев за обнављање картице најраније 30 дана пре истека рока важења картице која се обнавља.

Ради обнављања картице потребно је да возач поднесе захтев за издавање тахографске картице на једној од локација Дунав осигурања и Дунав аута у Републици Србији које су за то оспособљене.

Подносилац захтева треба да назначи у захтеву да подноси захтев ради продужења тахографске картице због истека периода важења.

Уз уредно попуњен захтев возач треба да приложи следећу документацију:

  1. Оверена фотокопија личне карте уколико не поседује биометријску личну карту са чипом,

        или

Биометријска лична карта са чипом, да би оператер преузео испис података из личне карте на лицу места, у експозитури;

  1. Оверена фотокопија возачке дозволе;
  2. Фотографија (на захтеву);
  3. Доказ о извршеним уплатама (три уплате, исте као и приликом првог издавања).

Приликом преузимања нове картице возач је дужан да стару картицу преда оператеру, уколико јој још увек није истекао период важења.

Уколико је старој картици већ истекао период важења возач је задржава код себе и преузима нову.

Више информација о издавању картица можете погледати на Интернет адреси:

http://abs.gov.rs/izdavanje-tahografske-kartice