Сектор за правне, финансијске и опште послове

Сектор за правне, финансијске и опште послове обавља стручне, техничке и друге заједничке послове за потребе Агенције. У оквиру сектора постоје три одељења која обављају правне, кадровске и послове спровођења јавних набавки, затим економске, финансијске и рачуноводствене послове и све друге оперативне послове неопходне за вршење основне делатности Агенције, као што су логистичка, информатичка и техничка подршка.