Сектор за превенцију и локалне самоуправе

У Сектору за превенцију и локалне самоуправе обављају се послови , праћења и унапређења безбедности саобраћаја, едукације, припреме развојних програма као и  стручно-техничких послова за потребе Тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима. Такође, сектор је у сталној комуникацији са домаћим и страним институцијама у овој области, зарад унапређења пословања, знања запослених, како би на најбољи начин то знање пренели и искористили у правом смеру. У овом сектору се могу наћи анализе и публикације са подацима о саобраћају и саобраћајним незгодама као и стручне литературе из области безбедности саобраћаја.