Семинари унапређења знања за техничаре у радионици за тахографе

Законом о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима ("Службени гласник РС", број 96/15) први пут се уводи периодично унапређење знања за техничаре у радионицама за тахографе.

Лиценца техничара издаје се са роком важења од пет (5) године и обновиће се техничару ако је за време важења лиценце присуствовао на најмање два семинара унапређења знања.

Начин организовања и спровођења семинара, као и садржина програма семинара биће прописана у Правилнику о организовању, спровођењу и садржини програма семинара унапређења знања за техничара у радионици за тахографе  који доноси Агенција.

Правилник је у поступку припреме.