СПИСАК овлашћених представника произвођача возила и овлашћених сервиса у вези прибављивања Потврде за граничник брзине

Један од послова радионица за тахографе је и контрола граничника брзине на возилу. Међутим, приликом обављања ових послова радионице за тахографе сусреле су се са проблемом да на појединим возилима (када тахограф и граничник брзине нису у вези) није могуће, уз помоћ опреме коју радионице поседују, извршити контролу граничника брзине.

У том случају, потребно је да власник/корисник возила прибави Потврду о постављеној брзини (Vmax) граничника брзине од произвођача возила односно овлашћеног представника произвођача возила.

У ТАБЕЛИ 2 је дат списак овлашћених представника произвођача возила и овлашћених сервиса у којима је могуће извршити проверу постављене брзине односно подешавање брзине на граничнику брзине и прибавити валидну Потврду о постављеној брзини (Vmax) граничника брзине.