Списак понуђених градова за Семинаре унапређења знања

Агенција за безбедност саобраћаја у наредном периоду, организује Семинаре унапређења знања из области безбедности саобраћаја за возаче којима је одузета возачка дозвола, у следећим градовима:

Место одржавања

семинара

Датум одржавања

семинара

Рок за пријаву

Адреса одржавања семинара
Ваљево 05.03.2018. попуњен термин Вука Караџића 3а
Нови Пазар 09.03.2018. попуњен термин Вељка Влаховића бб
Пожаревац 13.03.2018. попуњен термин Јована Шербановића 5
Чачак 14.03.2018. попуњен термин Светог Саве 66
Ниш 16.03.2018. попуњен термин Александра Медведева 20
Врање 19.03.2018. попуњен термин Булевар Авноја 2
Београд 21.03.2018. попуњен термин Омладинских бригада 1
Смедерево 22.03.2018. попуњен термин Горанска 55
Крушевац 23.03.2018. - Ћирила и Методија 26
Шабац 26.03.2018. попуњен термин Мачванкса 95
Ужице 28.03.2018. попуњен термин Михајла Пупина 1

 

 

 

 

Агенција за безбедност саобраћаја ће организовати семинаре за возаче којима је одузета возачка дозвола када се пријави најмање десет кандидата у неком од места у којима се у овом тренутку могу спроводити семинари, а то су: Београд, Нови Сад, Ниш, Суботица, Чачак, Ужице, Шабац, Врање, Ваљево, Зрењанин, Бор, Смедерево, Пожаревац, Јагодина, Краљево, Нови Пазар, Крагујевац, Крушевац, Вршац, Сомбор, Лозница, Сремска Митровица и Сокобања.

Агенција за безбедност саобраћаја позива возаче којима је одузета возачка дозвола и испунили су законске услове за похађање семинара унапређења знања да пошаљу пријаву и потребну документацију за похађање семинара, са навођењем града у којем желе да похађају семинар  (Пријава – кликните овде).

Семинари се спроводе у периоду од 17 до 20 часова, радним данима, а о месту и адреси одржавања семинара, пријављени кандидати ће благовремено бити обавештени. Семинар траје 14 радних дана и садржи 40 часова. Након свих одслушаних  часова, кандидати могу да приступе полагању испита провере знања.

 

Испит провере знања из области безбедности саобраћаја организује Агенција за безбедност саобраћаја, у следећим градовима:

 • Ваљеву - 22.03.2018. године.
 • Новом Пазару - 28.03.2018. године.
 • Пожаревцу - 30.03.2018. године.
 • Чачку - 02.04.2018. године.
 • Нишу - 04.04.2018. године
 • Врању - 05.04.2018. године.
 • Београду - 11.04.2018. године.
 • Смедереву - 12.04.2018. године
 • Крушевцу - 13.04.2018. године.
 • Шапцу - 16.04.2018. године
 • Ужицу 18.04.2018. године

Испит провере знања из области безбедности саобраћаја можете поново полагати у року који није краћи од 15 дана од дана претходног полагања. За полагање испита потребно је приложити:

 • попуњен образац Пријаве за полагање испита унапређења знања из области безбедности саобраћаја (Пријава - кликните овде) и
 • писани доказ о измиреним трошковима за полагање испита знања из безбедности саобраћаја (жиро рачун: 840-1068668-71; позив на број: 120; сврха уплате: пријава испита знања; износ: 15.000,00 динара;), пример уплатнице - кликните овде.

Испит се састоји од 20 питања, а да би кандидат положио, потребно је да тачно одговори на најмање 15 питања. О месту и времену испита провере знања кандидати ће бити обавештени у току семинара унапређења знања који похађају.

 

Архиву одржаних семинара може погледати овде.