СПИСАК радионица за тахографе

Послови у вези са тахографима и граничником брзине могу да се обављају само у радионицама које поседују дозволу за рад издату од Агенције за безбедност саобраћаја.

Списак свих овлашћених радионица за тахографе, према врсти послова за које радионице имају дозволу, дат је у ТАБЕЛИ 1.