Agencija za bezbednost saobraćaja

Meni

Pažljivko

Pažljivko je animirani lik koji smo
predstavili u saradnji sa
pedagozima i psiholozima kao najbolji
način za interakciju sa decom

POKRENI

Provera statusa predmeta
uvezenih vozila

Unesite VIN oznaku (broj šasije) Vašeg vozila.

PROVERI

APEL POVODOM POČETKA SEZONE UPOTREBE MOTOCIKALA I MOPEDA

Datum objave: 19.03.2018 APEL POVODOM POČETKA SEZONE UPOTREBE MOTOCIKALA I MOPEDA | Agencija za bezbednost saobraćaja
Imajući u vidu da proleće donosi i početak moto sezone i da se očekuje veći broj motociklista i mopedista na putevima, kao i povećan intezitet saobraćaja apelujemo kako na vozače motocikala i mopeda da poštuju propise, tako i na vozače drugih vozila da obrate pažnju na motocikliste i mopediste. Posle duže pauze i višemesečnog odmora od vožnje motocikla i mopeda, važno je da se vozači podsete i osveže potrebna znanja i veštine za bezbedno upravljanje ovim vozilima.

Imajući u vidu da proleće donosi i početak moto sezone i da se očekuje veći broj motociklista i mopedista na putevima, kao i povećan intezitet saobraćaja apelujemo kako na vozače motocikala i mopeda da poštuju propise, tako i na vozače drugih vozila da obrate pažnju na motocikliste i mopediste. Posle duže pauze i višemesečnog odmora od vožnje motocikla i mopeda, važno je da se vozači podsete i osveže potrebna znanja i veštine za bezbedno upravljanje ovim vozilima.

U svakoj devetoj saobraćajnoj nezgodi sa poginulim licima učestvovao je moped ili motocikl. U poslednjih pet godina svi poginuli vozači motocikala bili su muškog pola. Oko 61% poginulih mopedista je starije od 45 godina. Sa druge strane skoro 57% poginulih motociklista pripada starosnoj kategoriji između 19 i 35 godina starosti.

Pored nepropisne i neprilagođene brzine, koja je karakteristična za motocikliste, primarni uzroci nastanka saobraćajnih nezgoda koje su izazvali vozači motocikla i mopeda su:

·         izvođenje nepropisnih radnji i nepropisno uključivanje u saobraćaj,

·         upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola,

·         nepropisno preticanje i

·         neustupanje prvenstva prolaza.

Kako bi bezbedno učestvovali u saobraćaju, vozači i putnici na motociklima i mopedima moraju da koriste homologovane zaštitne kacige (fullface), odgovarajuće veličine i propisno zakopčane, kao i štitnike za ekstremitete, i ostalu zaštitnu opremu. Poželjno je odabrati zaštitnu opremu što uočljivijih boja, koja sadrži retroreflektujuće materijale na sebi. Napominjemo da procenat upotrebe zaštitnih kaciga u Srbiji još uvek nije na zadovoljavajućem nivou, jer 88,8 % motociklista i 69,6% mopedista koristi kacigu.

Vozačima se savetuje da redovno kontrolišu tehničku ispravnost mopeda i motocikala, poštuju propise u saobraćaju, a posebno ograničenje brzine, da pravovremeno signaliziraju radnje koje nameravaju da preduzmu, da izbegavaju nagle promene saobraćajnih traka, i druge radnje koje ostali učesnici u saobraćaju nemaju razloga da očekuju. Pored toga, vozačima se savetuje da nikada ne započinju vožnju ukoliko su umorni, pod stresom, pod dejstvom alkohola ili droge.

Posebno zabrinjava podatak o izuzetno visokoj zastupljenosti mlađih lica nastradalih u nezgodama koji su tek stekli pravo na upravljanje  motociklom ili još uvek nisu ovladali potrebnim znanjem i veštinama za bezbedno upravljanje ovim vozilima.

Apelujemo na vozače ostalih vozila da u narednom periodu, kada se očekuje znatno veće prisustvo vozača motocikala i mopeda, posvete veću pažnju njihovoj bezbednosti i da imaju u vidu da se radi o veoma ranjivoj kategoriji učesnika u saobraćaju kod kojih svaki pad sa vozila može da bude tragičan.

Skrećemo pažnju i roditeljima da svojoj deci onemoguće potpuno slobodno i nekontrolisano korišćenje ovih vozila, kojom prilikom se zbog neznanja propisa, nedovoljne veštine za upravljanje ili želje za dokazivanjem među vršnjacima, nerazumno krše propisi uz tragične posledice. Činjenica je da pozitivni propisi predviđaju i odgovornost roditelja za prekršaje koje učini maloletnik, ali ova kazna je beznačajna ukoliko nepropisno ponašanje za posledicu ima gubitak života ili trajnu invalidnost.

Agencija za bezbednost saobraćaja u narednom periodu nastavlja sprovođenje Treninga bezbedne vožnje.

Povodom izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja, ovim putem ističemo izmenu  člana 268. čijom izmenom se daje mogućnost registracije motorizovanih dvotočkaša na period kraći od jedne godine, a duži od jednog meseca.   Ovim putem Vam član 268. u celosti dostavljamo :

 „Član 268.

Za registrovano vozilo izdaju se saobraćajna dozvola, registarske tablice i registraciona nalepnica. U saobraćaju na putu mogu da učestvuju samo motorna i priključna vozila za koje su izdati saobraćajna dozvola, registarske tablice i registraciona nalepnica. Motorno i priključno vozilo ne sme da učestvuje u saobraćaju na putu nakon isteka roka važenja registracione nalepnice.

Izuzetno od stava 1. ovog člana ne moraju se registrovati:

1) motorna i priključna vozila koja su prepravljena ili popravljena, kojima se obavlja probna vožnja radi ispitivanja ili prikazivanja svojstva,

2) novoproizvedena vozila koja se kreću od proizvođača do skladišta,

3) vozila koja se kreću od mesta preuzimanja kao neregistrovana do mesta u kome će biti registrovana,

4) radi sprovođenja propisanog carinskog postupka,

5) priključna vozila za traktor namenjena za obavljanje radova.

Za vozila iz stava 2. tač. 1)−4) ovog člana izdaju se tablice za privremeno označavanje i potvrda o njihovom korišćenju sa rokom važenja najduže 15 dana.

Za novoproizvedena vozila kojima se obavlja probna vožnja radi ispitivanja ili prikazivanja svojstava izdaju se metalne tablice sa rokom važenja od jedne godine.

Upis u jedinstveni registar vozila, izdavanje saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice obavlja teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, prema mestu prebivališta, odnosno sedišta vlasnika vozila.

Na vozilu u saobraćaju na putu, propisane registarske tablice i registraciona nalepnica moraju biti postavljane na propisan način.

Registracionu nalepnicu može izdavati i pravno lice koje je ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila i koje dobije ovlašćenje od Ministarstva unutrašnjih poslova za vršenje tih poslova. Ukoliko je pravnom licu, do datuma podnošenja zahteva za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracionih nalepnica, oduzimano ovlašćenje za izdavanje registracionih nalepnica više od dva puta za poslednjih 10 godina, ovlašćenje se neće izdati. Pravnom licu ovlašćenom da izdaje registracione nalepnice ovlašćenje prestaje ako iz bilo kog razloga prestane da obavlja poslove vršenja tehničkog pregleda vozila, odnosno prestane da ispunjava propisane uslove na osnovu kojih mu je ovlašćenje dato, o čemu se donosi rešenje.

Registraciju motornih, odnosno priključnih vojnih vozila obavlja ministarstvo nadležno za poslove odbrane i za registrovana vozila izdaje registarske tablice.

Registraciona nalepnica se izdaje sa rokom važenja od jedne godine.

Izuzetno od odredaba stava 8. ovog člana, na zahtev vlasnika ili korisnika, registraciona nalepnica se izdaje na kraći vremenski period koji ne može biti kraći od jednog meseca za:

1) vozilo od istorijskog značaja (oldtajmere) i

2) motorna ili priključna vozila koja nisu prvenstveno namenjena za učestvovanje u saobraćaju

3) moped, laki tricikl, motocikl, teški tricikl, laki četvorocikl i otvoreni teški četvorockl.

4) pčelarska vozila.

Izuzetno od odredaba stava 9. ovog člana, registraciona nalepnica se izdaje u trajnom važenju za traktore, radne mašine, priključna vozila za traktor i motokultivatore, koji podležu ponovnoj registraciji samo prilikom promene vlasnika, nosioca prava korišćenja, promene prebivališta vlasnika na teritoriju drugog registarskog područja ili drugih podataka koji se unose u saobraćajnu dozvolu.

Vlasnici traktora, radnih mašina, priključnih vozila za traktor i motokultivatora, dužni su da nakon izdavanja registracione nalepnice, svake godine obave redovan tehnički pregled, o čemu se izdaje potvrda o tehničkoj ispravnosti.

Ministar unutrašnjih poslova bliže određuje sadržinu i način vođenja jedinstvenog registra vozila, uslove za upis vozila u registar, način i uslove za izdavanje saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice i sadržaj, izgled i tehničke karakteristike saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice, način postavljanja registarskih tablica, registracione nalepnice, a za vozila Vojske Srbije ministar nadležan za poslove odbrane.

Kad upravlja vozilom vozač mora imati kod sebe saobraćajnu dozvolu, odnosno potvrdu o tehničkoj ispravnosti traktora, priključnih vozila za traktor, radnih mašina i motokultivatora i dužan je da je pokaže na zahtev ovlašćenog lica.

U saobraćaju na putu ne smeju učestvovati vozila koja su isključena iz saobraćaja u skladu sa odredbama ovog zakona.

Bliže uslove koje mora da ispunjava pravno lice koje izdaje registracione nalepnice propisuje ministar unutrašnjih poslova.

Pravno lice koje izdaje registracione nalepnice dužno je da to radi savesno i na propisan način.”.

 

 

Info centar

Pratite naše novosti i obaveštenja i budite redovno informisani o aktuelnostima u Agenciji za bezbednost saobraćaja

Vesti | Agencija za bezbednost saobraćaja
Vesti  |  31.12.2018

Kampanja „Partnerstvom do bezbednosti na putno-pružnim prelazima“

SAZNAJ VIŠE
ТРЕНИНГ ЗА „АМБАСАДОРЕ ЕКОНОМИЧНЕ И БЕЗБЕДНЕ ВОЖЊЕ“ У КОМПАНИЈИ АРИВА
Vesti  |  13.12.2018

TRENING ZA „AMBASADORE EKONOMIČNE I BEZBEDNE VOŽNJE“ U KOMPANIJI ARIVA

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  03.12.2018

Kampanja „Partnerstvom do bezbednosti na putno-pružnim prelazima“

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  02.11.2018

TRENING ZA „AMBASADORE EKONOMIČNE I BEZBEDNE VOŽNJE“ U KOMPANIJI ARIVA

SAZNAJ VIŠE
Vesti | Agencija za bezbednost saobraćaja
Vesti  |  18.12.2018

KARTE SA VREDNOSTIMA INDIKATORA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA, PO POLICIJSKIM UPRAVAMA, ZA 2018. GODINU

SAZNAJ VIŠE
Vesti | Agencija za bezbednost saobraćaja
Vesti  |  07.12.2018

PILOT PROJEKAT AGENCIJE I GRADA NOVOG SADA ZA PODSTICANJE UPOTREBE AUTO SEDIŠTA U TAXI VOZILIMA

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  05.11.2018

KARTE SA VREDNOSTIMA INDIKATORA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA, PO POLICIJSKIM UPRAVAMA, ZA 2018. GODINU

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  24.09.2018

PILOT PROJEKAT AGENCIJE I GRADA NOVOG SADA ZA PODSTICANJE UPOTREBE AUTO SEDIŠTA U TAXI VOZILIMA

SAZNAJ VIŠE
МЕЂУ НЕСАВЕСНИМ ВОЗАЧИМА  И ОСАМ ДОКТОРА НАУКА
Vesti  |  07.12.2018

MEĐU NESAVESNIM VOZAČIMA I OSAM DOKTORA NAUKA

SAZNAJ VIŠE
Vesti | Agencija za bezbednost saobraćaja
Vesti  |  07.12.2018

PREDSTAVA „PAŽLJIVKOVA PRAVILA U SAOBRAĆAJU“ ZA ĐAKE PRVAKE U NOVOM PAZARU

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  26.09.2018

MEĐU NESAVESNIM VOZAČIMA I OSAM DOKTORA NAUKA

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  17.09.2018

PREDSTAVA „PAŽLJIVKOVA PRAVILA U SAOBRAĆAJU“ ZA ĐAKE PRVAKE U NOVOM PAZARU

SAZNAJ VIŠE
Vesti | Agencija za bezbednost saobraćaja
Vesti  |  07.12.2018

AGENCIJA UČESTVOVALA NA FESTIVALU IGARA (“GEJMINGA”)

SAZNAJ VIŠE
РЕАЛИЗОВАНО ИСТРАЖИВАЊЕ ИНДИКАТОРА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЗА 2018. ГОДИНУ
Vesti  |  06.12.2018

REALIZOVANO ISTRAŽIVANJE INDIKATORA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA ZA 2018. GODINU

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  19.09.2018

AGENCIJA UČESTVOVALA NA FESTIVALU IGARA (“GEJMINGA”)

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  15.08.2018

REALIZOVANO ISTRAŽIVANJE INDIKATORA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA ZA 2018. GODINU

SAZNAJ VIŠE
Vesti | Agencija za bezbednost saobraćaja
Vesti  |  07.12.2018

EDUKATIVNE AKTIVNOSTI ZA RODITELJE I OSOBE STARIJE OD 65 GODINA U KULI

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  28.08.2018

EDUKATIVNE AKTIVNOSTI ZA RODITELJE I OSOBE STARIJE OD 65 GODINA U KULI

SAZNAJ VIŠE
Top