Статистика

Сектор за истраживања у оквиру Агенције за безбедност саобраћаја припрема редовне годишње статистичке прегледе у оквиру Статистичких извештаја, али и периодичне анализе које се односе на специфичне категорије учесника у саобраћају. Различити статистички извештаји су доступни као PDF, DOCX (WORD) или XLSX (EXCEL) датотеке које се могу користити за потребе различитих анализа.