Ставови учесника у саобраћају, за 2017. годину, по Полицијским управама

Агенција за безбедност саобраћаја је у току 2017. године извршила истраживање ставова учесника у саобраћају о безбедности саобраћаја и ризицима у саобраћају, за територију Републике Србије. Истраживање је реализовано на територији сваке од 27 Полицијских управа.

У наставку се могу преузети резултати истраживања по Полицијским управама.

 
Београд Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 412 KB Број преузимања: 55
Бор Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 409 KB Број преузимања: 30
Ваљево Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 411 KB Број преузимања: 32
Врање Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 408 KB Број преузимања: 35
Зајечар Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 409 KB Број преузимања: 27
Зрењанин Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 411 KB Број преузимања: 35
Јагодина Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 412 KB Број преузимања: 38
Кикинда Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 410 KB Број преузимања: 39
Крагујевац Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 410 KB Број преузимања: 30
Краљево Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 412 KB Број преузимања: 38
Крушевац Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 411 KB Број преузимања: 30
Лесковац Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 408 KB Број преузимања: 36
Ниш Датум постављања: 24.10.2017. Величина документа: 410 KB Број преузимања: 39
Нови Пазар Датум постављања: 23.10.2017. Величина документа: 410 KB Број преузимања: 33
Нови Сад Датум постављања: 23.10.2017. Величина документа: 411 KB Број преузимања: 56
Панчево Датум постављања: 23.10.2017. Величина документа: 410 KB Број преузимања: 60
Пирот Датум постављања: 23.10.2017. Величина документа: 410 KB Број преузимања: 37
Пожаревац Датум постављања: 23.10.2017. Величина документа: 411 KB Број преузимања: 36
Пријепоље Датум постављања: 23.10.2017. Величина документа: 410 KB Број преузимања: 32
Прокупље Датум постављања: 23.10.2017. Величина документа: 408 KB Број преузимања: 31
Смедерево Датум постављања: 23.10.2017. Величина документа: 411 KB Број преузимања: 33
Сомбор Датум постављања: 23.10.2017. Величина документа: 410 KB Број преузимања: 34
Сремска Митровица Датум постављања: 23.10.2017. Величина документа: 411 KB Број преузимања: 34
Суботица Датум постављања: 23.10.2017. Величина документа: 411 KB Број преузимања: 37
Ужице Датум постављања: 23.10.2017. Величина документа: 412 KB Број преузимања: 32
Чачак Датум постављања: 23.10.2017. Величина документа: 411 KB Број преузимања: 35
Шабац Датум постављања: 23.10.2017. Величина документа: 411 KB Број преузимања: 39