Ставови учесника у саобраћају, за 2016. годину, по Полицијским управама

Агенција за безбедност саобраћаја је у току 2017. године извршила истраживање ставова учесника у саобраћају о безбедности саобраћаја и ризицима у саобраћају, за територију Републике Србије. Истраживање је реализовано на територији сваке од 27 Полицијских управа.

У наставку се могу преузети резултати истраживања по Полицијским управама.

 
Београд Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 412 KB Број преузимања: 29
Бор Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 409 KB Број преузимања: 11
Ваљево Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 411 KB Број преузимања: 13
Врање Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 408 KB Број преузимања: 12
Зајечар Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 409 KB Број преузимања: 8
Зрењанин Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 411 KB Број преузимања: 14
Јагодина Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 412 KB Број преузимања: 15
Кикинда Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 410 KB Број преузимања: 20
Крагујевац Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 410 KB Број преузимања: 11
Краљево Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 412 KB Број преузимања: 15
Крушевац Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 411 KB Број преузимања: 10
Лесковац Датум постављања: 25.10.2017. Величина документа: 408 KB Број преузимања: 10
Ниш Датум постављања: 24.10.2017. Величина документа: 410 KB Број преузимања: 13
Нови Пазар Датум постављања: 23.10.2017. Величина документа: 410 KB Број преузимања: 12
Нови Сад Датум постављања: 23.10.2017. Величина документа: 411 KB Број преузимања: 29
Панчево Датум постављања: 23.10.2017. Величина документа: 410 KB Број преузимања: 28
Пирот Датум постављања: 23.10.2017. Величина документа: 410 KB Број преузимања: 11
Пожаревац Датум постављања: 23.10.2017. Величина документа: 411 KB Број преузимања: 10
Пријепоље Датум постављања: 23.10.2017. Величина документа: 410 KB Број преузимања: 10
Прокупље Датум постављања: 23.10.2017. Величина документа: 408 KB Број преузимања: 11
Смедерево Датум постављања: 23.10.2017. Величина документа: 411 KB Број преузимања: 8
Сомбор Датум постављања: 23.10.2017. Величина документа: 410 KB Број преузимања: 10
Сремска Митровица Датум постављања: 23.10.2017. Величина документа: 411 KB Број преузимања: 13
Суботица Датум постављања: 23.10.2017. Величина документа: 411 KB Број преузимања: 11
Ужице Датум постављања: 23.10.2017. Величина документа: 412 KB Број преузимања: 12
Чачак Датум постављања: 23.10.2017. Величина документа: 411 KB Број преузимања: 12
Шабац Датум постављања: 23.10.2017. Величина документа: 411 KB Број преузимања: 20