Табела корисника постојећег скупа техничких карактеристика о возилима из регистара Агенције

Ажурирану табелу корисника постојећег скупа техничких карактеристика о возилима из регистара Агенције, можете видети ОВДЕ.

Кориснике постојећег скупа техничких информација о возилима из регистара Агенције за безбедност саобраћаја обавештавамо да је извршено унапређење апликације могућношћу претраге према типу, варијанти и верзији возила. Наведене измене апликације обезбеђују могућност да се према упиту за возила код којих је познат тип, варијанта и верзија, може добити одговор са  релевантним техничким подацима за возила која су регистрована и пре 19.04.2014. године, односно и за возила за која није издато Уверење од Агенције.

Одговор на упит садржи скуп података који садрже број места за седење, број места за стајање, највећу дозвољену масу возила, масу возила спремног за вожњу, највећу нето снагу и радну запремину мотора и друге техничке податке о возилима који се односе на димензије, пнеуматике, ниво издувне емисије и емисију CO2.  

Када се у поља за унос типа, варијанте и верзије унесе први карактер типа, варијанте или верзије појављује се падајући мени који нуди избор постојећих евидентираних типова, варијанти или верзија возила што допунски олакшава формирање упита. За одговор је неопходно да се унесу сва три тачна податка:

-          тип,

-          варијанта и

-          верзија возила.

Одговор се може штампати на два листа тако да се обухвате сви подаци из одговора уколико је потребно.

Пример 1. штампа одговора:

Пример 2. - штампа одговора

У горњем десном углу екрана налази се команда „Помоћ“ којим можете покренути отварање страница са упутством за употребу апликације.

Од објављивања првог обавештења о условима за приступ постојећем скупу техничких информација о возилима из регистара Агенције обрађени су бројни захтеви и издато је 38 корисничких налога за приступ постојећем скупу техничких карактеристика из базе техничких података о моторним и прикључним возилима Агенције. Упућени су дописи ка 51 подносиоцу захтева о потребним допунама захтева које се најчешће односе на следеће недостатке:

-  статичке IP интернет адресе - нису послате саме IP интернет адресе и није достављен уговор са провајдером, или

- недостају идентификационе шифре овлашћеног правног лица за контролисање техничке исправности возила (уместо које је у предвиђеној табели непотребно наведен матични број или ПИБ број)

- недостаје комплетна документација према раније објављеном упутству о потребној документацији о радницима, уговорима, копијама личне карте, копијама решења о овлашћењу за контролисање техничке исправности… (линк: http://www.abs.gov.rs/saopstenja/saopstenje/23112016/dostavljanje-zahteva-za-pristup-postojecem-skupu-tehnickih-informacija-o-vozilima-iz-registara-agencije-i-faze-aplikacije )

У припреми је трећа фаза унапређивања постојеће апликације могућношћу постављања упита када није познат тип, варијанта и верзија возила. Одговори на овакве упите нису аутоматизовани и за овакве упите се планира обрада која може потрајати неколико дана.  Пратите даља обавештења.