Трендови показатеља

Ажурирано: 22.03.2017.

Број ПОГИНУЛИХ и ПОВРЕЂЕНИХ лица у саобраћајним незгодама
у периоду 1981-2016. године

ЈАВНИ РИЗИК (број погинулих лица у саобраћајним незгодама на милион становника) за земље ЕУ и Републику Србију

Број тешко и лако повређених лица у саобраћајним незгодама
у периоду 2012-2016. године

Укупан број саобраћајних незгода и број саобраћајних незгода са настрадалим лицима у периоду 2012-2016. године

Број саобраћајних незгода са повређеним лицима и број саобраћајних незгода са погинулим лицима у периоду 2012-2016. године

Број ПОГИНУЛИХ лица у 2015. и 2016. години,
у односу на категорију возила, својство учешћа у саобраћају и старост учесника
Подаци који се односе на категорије возила обухватају возаче и путнике у наведеним категоријама возила.
ПА - путнички аутомобили; ПЕШ - Пешаци; БИЦ - Бицикл; МОТ - Мотоцикл; МОП - Мопед; ТРА - Трактор; ТВ - Теретно возило

Број ПОВРЕЂЕНИХ лица у 2015. и 2016. години,
у односу на категорију возила, својство учешћа у саобраћају и старост учесника
Подаци који се односе на категорије возила обухватају возаче и путнике у наведеним категоријама возила.
ПА - путнички аутомобили; ПЕШ - Пешаци; БИЦ - Бицикл; МОТ - Мотоцикл; МОП - Мопед; ТРА - Трактор; ТВ - Теретно возило

Раподела пондерисаног броја настрадалих лица у 2016. години (ПОГ x 99; ТТП x 13; ЛТП x 1), према КАТЕГОРИЈИ УЧЕСНИКА

Раподела пондерисаног броја настрадалих лица у 2016. години (ПОГ x 99; ТТП x 13; ЛТП x 1), према СТАРОСНИМ КАТЕГОРИЈАМА

Број погинулих и тешко повређених ПЕШАКА
у саобраћајним незгодама, у периоду 2012-2016. годинa

Старосна структура погинулих ПЕШАКА
у саобраћајним незгодама, у периоду 2012-2016. годинa

Број погинулих и тешко повређених БИЦИКЛИСТА
у саобраћајним незгодама, у периоду 2012-2016. годинa

Старосна структура погинулих БИЦИКЛИСТА
у саобраћајним незгодама, у периоду 2012-2016. годинa

Број погинулих и тешко повређених МОТОЦИКЛИСТА И МОПЕДИСТА
у саобраћајним незгодама, у периоду 2012-2016. годинa

Старосна структура погинулих МОТОЦИКЛИСТА И МОПЕДИСТА
у саобраћајним незгодама, у периоду 2012-2016. годинa

Број погинулих и тешко повређених лица у ПУТНИЧКИМ АУТОМОБИЛИМА
у саобраћајним незгодама, у периоду 2012-2016. годинa

Старосна структура погинулих лица у ПУТНИЧКИМ АУТОМОБИЛИМА
у саобраћајним незгодама, у периоду 2012-2016. годинa

Број погинулих и тешко повређених лица у ТЕРЕТНИМ ВОЗИЛИМА
у саобраћајним незгодама, у периоду 2012-2016. годинa

Старосна структура погинулих лица у ТЕРЕТНИМ ВОЗИЛИМА
у саобраћајним незгодама, у периоду 2012-2016. годинa

Број погинулих и тешко повређених лица у ТРАКТОРИМА
у саобраћајним незгодама, у периоду 2012-2016. годинa

Старосна структура погинулих лица у ТРАКТОРИМА
у саобраћајним незгодама, у периоду 2012-2016. годинa

Тренутак наступања смрти код учесника саобраћајних незгода
које су се догодиле у 2016. години