ПОЧЕЛА ОБУКА ЗА ВОЗАЧА ТУРИСТИЧКОГ ВОЗА

Датум објаве: 06.10.2017.

Дана 25. септембра 2017. године у просторијама правног лица за обуку возача „Ауто школa „ЛИМУЗИНА“ д.о.о. из Краљевa, којег је Агенција овластила за вршење обуке, почела је обука кандидата за возача туристичког воза. Да би кандидат дошао до дозволе за управљање туристичким возом неопходно је да похађа обуку која се састоји из теоријског и практичног дела од по 6 часова, укупно 12 часова и да положи стручни испит.

Иако се на први поглед чини као мала група возача, према сазнањима Агенције постоји око 10ак места на територији Републике Србије на којима се креће туристички воз и представља и те како важну групу возача, са аспекта безбедности, јер се туристичким возом у највећем броју превозе деца. Такође, због саме специфичности кретања туристичког воза, по већ унапред дефинисаној траси која је најчешће и пешачка стаза, долази до стварања већег броја конфликтних тачака у саобраћају са аспекта безбедности: места на којима се возило сусреће са великом групом пешака. Из наведених разлога, као и саме одговорности која је дата возачима туристичког воза, они ће проћи обуку и полагати испит провере знања и вештина као би добили дозволу и на савестан начин обављали тај посао.

Агенција овом приликом подсећа возаче који желе да управљају туристичким возом да су у обавези према Закону о безбедности саобраћаја на путевима, да је поред возачке дозволе за управљање возилима „BE“ категорије неопходно и поседовање посебне дозволе за управљање туристичким возом коју издаје Агенција.