УЧЕШЋЕ АБС-А НА 23. МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ БЕЗБЕДНИХ ЗАЈЕДНИЦА У НОВОМ САДУ

Датум објаве: 13.10.2017.

У оквиру 23. Међународне конференције безбедних заједница која се одржала од 10.10. - 12.10.2017. године у Новом Саду, представник Агенције за безбедност саобраћаја, саветник директора Милан Илић, презентовао је стручни рад под називом „ Анализа безбедности саобраћа у Новом Саду са посебним освртом на  утицајне факторе“.

Мото овогодишње конференције је био „Безбедна заједница је суштинска потреба савременог друштва“. Агенција за безбедност саобраћаја је својим учешћем и подршком назначила да се безбедност у саобраћају апострофира као област у којој се свакодневно повређују људи и губе животи. У том смислу анализирано ја стање безбедности у саобраћају у Новом Саду, трендови у последњих пет година, а посебно су наглашени и анализирани утицајни фактори на настанак саобраћајних незгода. Презентовано је тренутно стање у саобраћају и изнети закључци у вези са тим.

Представљени су и јавно доступни извори података који су коришћени у раду са сајта Агенције за безбедност саобраћаја, статистички извештаји за Републику Србију и за локалне самоуправе, брошуре као и јавна база података о саобраћајним незгодама и последицама.

Кроз рад је наглашен значај доношења одлука и одређивања приоритета рада у области саобраћаја на основу статистичких и других података и позвана је стучна и друга јавност у Србији да ове јавне податке које објављује Агенција за безбедност саобраћаја користе у свом раду.

Такође,  наглашен је значај системског приступа проблему и координацији свих субјеката који могу допринети побољшању безбедности у саобраћају од државних органа и институција, преко покрајинских, градских, општинских и других владиних и невладиних организација, што је и препорука у  Стратегији о безбедности саобраћаја Републике Србије 2015. - 2020. године.