АГЕНЦИЈА ЈЕ УРАДИЛА АНАЛИЗУ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЗА СВАКИ ГРАД И ОПШТИНУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Датум објаве: 14.07.2017.

Агенција је извршила анализу стања безбедности саобраћаја за сваки град и општину у Републици Србији и сачинила 161 Извештај о стању безбедности саобраћаја у свакој локалној самоуправи. Анализе су извршене на основу података о саобраћајним незгодама које су се догодиле у периоду од 2012. до 2016. године и истраживања индикатора безбедности саобраћаја у Републици Србији, које је Агенција за безбедност саобраћаја спровела 2016. године.

Циљ спровођења овако детаљних анализа стања безбедности саобраћаја је био да Агенција за безбедност саобраћаја сагледа стање безбедности саобраћаја за сваки град и општину у Републици Србији, као и да подстакне и потпомогне рад локалних тела за координацију послова безбедности саобраћаја, којима подаци из Извештаја могу служити за утврђивање постојећих проблема и дефинисање планова будућих активности за унапређење безбедности саобраћаја на свом подручју. Наиме, локалне самоуправе имају кључну улогу у смањењу броја настрадалих лица у саобраћајним незгодама на путевима у Републици Србији, а један од основних елемената управљања безбедношћу саобраћаја на неком подручју представља праћење стања безбедности саобраћаја.

 

Извештаји садрже основне податке о стању безбедности саобраћаја за територију конкретне општине или града. У извештају се налазе подаци о тренду који је успостављен у претходном петогодишњем периоду (2012-2016. година) када су у питању број саобраћајних незгода (СН) и број погинулих (ПОГ) и повређених (ПОВ) лица у саобраћајним незгодама. Извршена је анализа стања безбедности саобраћаја за најугроженије категорије учесника у саобраћају: пешаци, бициклисти, мотоциклисти и мопедисти, возачи и путници у путничким аутомобилима, деца, млади, лица старости 65 година и више, као и анализа страдања лица у саобраћајним незгодама са учешћем трактора и са учешћем теретних возила. За сваку од посматраних категорија учесника у саобраћају су приказани основни подаци о стању безбедности саобраћаја и околностима настанка саобраћајних незгода у којима су учествовали. У Извештају су приказане и вредности основних индикатора безбедности саобраћаја за територију полицијске управе којој локална самоуправа припада, измерени у јесен 2016. године.

Извештаји о основним показатељима стања безбедности саобраћаја за сваку од 161 локалне самоуправе (општине и градови) су објављени и јавно доступни на сајту Агенције за безбедност саобраћаја. Извештаје можете преузети ОВДЕ.