УПОТРЕБА СИГУРНОСНИХ ПОЈАСЕВА

Датум објаве: 16.11.2016.

Агенција за безбедност саобраћаја схвата улогу коју има, али и обавезу када је у питању остварење циљева дефинисаних Стратегијом безбедности саобраћаја, да се у Србији значајно смањи страдање становништва у саобраћају и да се укупан број погинулих и тешко поврeђених лица на годишњем нивоу преполови у 2020. години у односу на податке из 2011. године. У том смислу Агенција је покренула веома важну кампању за подизање свести становништва и формирање исправних ставова о безбедном понашању у саобраћају, која носи слоган ''Никад немој ...''. У једном делу кампања покрива и коришћења сигурносних појасева у путничком аутомобилу. Значај и правовременост почетка кампање је оправдана чињеницама о великој угрожености возача и путника у аутомобилима.

У саобраћајним незгодама највише лица је погинуло и било повређено као возач и путник у путничком аутомобилу. Око половине погинулих и повређених лица у саобраћајним незгодама чине возачи и путници у путничком аутомобилу. У 2015. години 269 лица је погинуло и око 11.000 лица је повређено у путничком аутомобилу, што чини око 45% свих погинулих, односно око 59% свих повређених лица у саобраћајним незгодама.

Велико страдање возача и путника у путничким аутомобилима се може довести у везу са резултатима најновијег истраживања које је реализовала Агенција о проценту коришћења појасева у аутомобилима за 2016. годину у Србији. Наиме, око 75% возача аутомобила, 72% сувозача и тек сваки десети путник на задњем седишту (око 9%) везује појас приликом превожења у путничком аутомобилу. Када се резултати за Србију упореде са коршћењем појаса у аутомобилу у развијенијим земљама, где је успостављен систем управљања безбедношћу саобраћаја (у Немачкој, Француској и Шведској употреба појасева на предњем седишту је око 98%), може се уочити да је ниво свести становништва у Србији о значају коришћење појаса на веома ниском нивоу.

Према Закону, у Србији је обавезна употреба сигурносних појасева на свим седиштима у аутомобилу, а основни задатак заштитног система -  појаса јесте да задржи тело везано у седишту и тиме умањи повреде по тело човека. Приликом удара возила у неку препреку, возило се зауставља, а невезана тела, која се налазе унутар возила, настављају да се крећу и ударају у унутрашњост возила – волан, ветробранска стакла, седиште испред себе, итд. Везан појас у  оваквим ситуацијама има функцију да задржи путника везаног за седиште и спречи повреде!

Коришћење сигурносног појаса на предњим седиштима, смањује ризик од смртног страдања за 40-50%, док за путнике на задњем седишту тај проценат износи између 25-75%.

Појас је конструисан тако да прелази преко најчвршћих делова тела – рамена и карличног појаса. Познато је да се приликом судара оптерећење возача и путника повећава и до 20 пута. На тај начин путник са задњег седишта може да повреди возача или сувозача на предњем седишту, независно од тога да ли они користе појас или не. Зато је важно да појас користе сви путници у возилу.